Friedrich 1 Barbarossa Kimdir? Hayatı ve Haçlı Seferleri

Friedrich 1 Barbarossa Kimdir? Hayatı ve Haçlı Seferleri, Kutsal Roma-Germen imparatoru (Waiblingen, 1122-Kydnos, 1190). Hohenstaufen sülalesinden olan Friedrich 1 Barbarossa [Kızılsakal] , baba tarafından Ghibellinilere, ana tarafından da Guelfilere (Welf) bağlı olduğu için, Konrad IIl’ün ölümü üstüne Frankfurt’ta kolaylıkla kral seçildi (1152). Hükümdarlığı boyunca Almanya’da krallık gücünü sağlamlaştırmaya ve imparatorluk gücünü artırmaya çalıştı.

Friedrich I Barbarossa'nın Sforza şatosunda (Milano) yer alan kabartma portresi.

Friedrich I Barbarossa’nın Sforza şatosunda (Milano) yer alan kabartma portresi.

Friedrich 1 Barbarossa Düşmanları: Prensler ve Papa

Almanya’da, Karolenj sülalesinin siyasetini izleyen Friedrich I Barbarossa, topraklarını genişleterek yeniden düzenledi; aristokrasiyi kendisine bağımlı kılmak amacıyla feodal ilişkileri geliştirdi; İslavlara karşı doğu sınırlarını korumada prenslere tam bir davranış özgürlüğü tanıyarak destek oldu. Bu arada, özel savaşları yasaklayan bir yasa çıkartarak hükümet otoritesini korumayı bildi. Ama, 1176’da Saksonya ve Bavyera dükü Aslan Heinrich ayaklanarak, imparatorun merkeziyetçi girişimlerine karşı çıkan prenslerin isteğini dile getirdi; başkaldırı bastırıldı ama aristokratlar da birtakım ayrıcalıklar elde ederek güçlendiler. Öte yandan, Alman Kilisesi’ni sıkı bir denetim altına almak isteyen Friedrich I, Worms konkordatosunu da kendine göre yorumladı. Bütün bu uygulamalar, Papalıkla bir anlaşmazlığa neden oldu; Friedrich I’in İtalya’yla ilgili siyaseti bunu daha da artırdı. Gerçekten de, Friedrich İtalya’ya kesinlikle egemen olmak istiyordu. Roncaglia diyetiyle (1158) kentler ve piskoposlardan, zorbalıkla ele geçirilen krallık haklarının geri verilmesi istendi. Friedrich I, daha sonra yeni bir yönetim biçimi kurdu. Buna göre, imparatoru kentlerde bir şansölyenin yönetimi altında olan podestalar temsil edecekti. Söz konusu önlemler güçlü bir muhalefetin oluşmasına yol açtı. Papa, ilerde Lombardia Birliği’nde bir araya gelecek olan Kuzey İtalya kentleri ve Güney İtalya Normanları, imparatora karşı bir anlaşma yaptılar. Friedrich I, bu güçleri yenebilmek için hıristiyan dünyasında bir hizip yaratmaktan çekinmedi. Kendisine bağlı Alman vasallerinin askeri birliklerini de harekete geçirerek hasımlarına saldırdıysa da, 1176’da Legnano’da büyük bir yenilgiye uğradı. Bunun üstüne hıristiyan Kilisesi’nde yarattığı ayrılığa son vererek Papanın ayaklarına kapandı ve Roncaglia’da alınmış olan önlemlerin bazılarından vazgeçti. Ama daha sonra siyasetini değiştirerek durumu kendi lehine çevirmeyi bildi: Lombardia Birliğini tanıyarak onunla anlaştı ve İtalya’daki dayanağı haline getirdi. 1187’de Salâhaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üstüne Papa ile barış yapmak zorunda kaldı.

Friedrich 1 Barbarossa Dönemi ve Haçlı Seferleri

Friedrich I, Papa’yla anlaştıktan sonra, hükümdarlığı boyunca gerekli olduğuna inandırıldığı bir haçlı seferi hazırladı. Bohemya’yı, Macaristan’ı ve özellikle Sırbistan’ı egemenliği altına alma isteği onu doğrudan doğruya Bizans’la çatışmaya itti. Bu amaçla,ilerde imparator olacak olan oğlu Heinrich VI’yı Sicilya krallığının vârisi Costanza ile evlendirdi. Friedrich son olarak haçlı seferiyle Papalığın isteklerini dizginlemek istiyordu. Papalık, XII. yy’ın ortalarından başlayarak imparatorluk iktidarının Tanrıdan Papalık aracılığıyla geldiğini ileri sürüyordu. Buna karşılık, güçlerin ayrılığı ilkesine bağlı olan Friedrich, bütün yaşamı boyunca, Tanrı’dan aldığı gücün yalnızca prenslerin seçimine dayandığını söyledi. Friedrich I, dünya imparatorluğu için oğlunun Papalık tarafından imparatorluğun vârisi olarak tanınmasını istiyordu. Haçlı seferine çıkacağını açıkladıktan sonra Papalığın bu konuda onayını aldı. Böylece hükümdarlığın verasetle sürmesi açısından önemli bir adım atmış oldu. Friedrich I’in başarıyla sonuçlanabilecek planları, günümüzde Tarsus çayı olarak bilinen Kydnos çayında boğulup ölmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.