Halk Edebiyatı Ozanı Aşık Ali İzzet Özken

Türk saz ozanı (Şarkışla,1901- Sivas, 1981).
Genç yaşta saz çalıp şiir söylemeye başlayan ve Alevi geleneğini izleyerek Hacı Bektaş Veli tekkesine gidip İzzeti mahlasını alan Âşık Ali izzet Özkan, 1940’tan sonra Ülkü dergisinde şiirler yayımlamaya başladı, Halkevleri’nde ve okullarda konserler verdi. Bir ara Köy Enstitüleri’nde Âşık Veysel ile birlikte gezici saz öğretmenliği yaptı. Ali İzzet şiirlerinde gelenekten kopmadı ve onları sazı eşliğinde söyledi; öbür Alevi ozanlar gibi din ve Tanrı konularında da şiirleri vardır. Yaşadığı dönemin kimi toplumsal yönlerini de şiirine alan Âşık Ali İzzet, zaman zaman yergiye ağırlık vermiştir. İ. Başgöz, Âşık Ali İzzet Özkan (1979) adlı kitabında şiirlerinin bir bölümünü yayımlamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.