Haritanın kullanım alanlarını maddeler halinde yazınız.

Haritanın kullanım alanlarını maddeler halinde yazınız.

– Ulaşım alanında yoğun bir şekilde kullanılır.

– Yönümüzü bulmak ve yerimizi tespit etmek için kullanırız.

– Demiryolu, karayolu ve köprü inşaatlarında bir merkezden bir merkeze giden en uygun ve en kısa yolu tespit edebilmek için kullanılır.

– Coğrafi şartları, yeryüzü şekillerini, su yollarını öğrenebilmek için kullanılır.

– Meteorolojide yoğun bir şekilde kullanılır.

– Askeri güvenlik alanında, saldırı ve savunma amacıyla stratejiler geliştirmek için kullanılır.

– Arazi kullanımı, tarım, orman, mera kullanım alanlarında kullanılır.

– Yerleşim birimleri, nüfus, göç, kirlilik, kentin imar planının çıkarılması, gibi kent yönetim kararlarını almada kullanılır.

– Hukiki işlemlerde (arazi davaları), devlet dairelerinde (tapu ve kadastro) sınırları tespit için kullanılır.
Topografya, kartografya, uzaktan algılama, jeodezi, fotogrametri, jeoloji, arkeoloji, coğrafya gibi birçok alanda araştırmalar sırasında haritalar kullanılır.

Konularına Göre Haritalar

1. Topoğrafya Haritaları; Büyük ölçekli haritalardır, askeri amaçlarla ve kadastro işlerinde kullanılır. Bu haritalardan uzunluk alan eğim ve ölçek hesaplamada faydalınır.

2. Fiziki Haritalar; yeryüzü şekillerini, kabartı ve çukurluklarını gösteren büyük ya da orta ölçekli haritalardır. Bu haritalar hazırlanırken eş derinlik ve eş yükselti eğrileri çeşitli renklerle boyanır. Coğrafi şartları öğrenmek için kullanılır.

3. Siyasi ve İdari Haritalar; bir ülkenin yerleşim yerlerini, idari bölümlerini gösteren haritalar. Uzunluk ve alan hesaplamalarında kullanılır.

4. Duvar ve Atlas Haritaları; eğitim ve öğretim alanlarında kullanılır.

5. Araziden Yararlanma Haritaları: Arazinin nasıl kullanıldığını, çayır ve mera alanlarını, kayalık ve bataklık alanlarını, ekili dikili alanları gösteren haritalar.

6. Ekonomi Haritaları; Bu haritalar endüstri kuruluşlarını sayısı, dağılışı, çalışanların sayısı gibi bilgiler için kullanılır.

7. Hidrografya Haritaları; Bu haritalar göller, akarsular, yeraltı suları, hakkında bilgi veren haritalardır.

8. İzoterm Haritaları; Haritalar, çizilen izoterm haritalarından, bir yerdeki sıcaklık dağılışını öğrenmek için kullanılır.

9. Nüfus Haritaları; Nüfus dağılışı hakkında bilgi veren haritalar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.