Kürek Sporu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kürekli teknelerle yapılan spor. Kürek sporunun kökeni 1716’da İngil­tere’de kayıkçıların Thames üstünde yaptıkları kürek çekme yarışma daya­nır, ama bu alandaki ilk gerçek kar­şılaşma 1829’da Oxford-Cambridge arasında yapüan karşılaşmadır (6 838 m). Daha sonraki yıllarda, İngiltere’ den sonra Fransa’da da kürek sporu­na ilgi duyulmaya başladı. Nitekim 1833’te Paris Rowing Klubü kuruldu, 1834’te Paris’te, Villette kanalında kürek yarışları düzenlendi, 1840’ta Le Havre Kayık Yarışları Derneği kurul­du. Bu tarihe kadar Fransa’da Seine ırmağı üstünde ve Manş denizi liman­larında düzenlenen yarışlar sandal­larla (filikalarla) yapılıyordu. Daha sonra, tekne yapımcıları 4 ya da 6 kü­rekli, dar ve uzun yeni tip tekneler (yo­le) yaptüar. 1892’de Uluslararası Kü­rek Dernekleri Federasyonu kuruldu (Belçika, Fransa, İtalya ve İsviçre bu federasyonun kurucu ülkeleriydiler). Türkiye’de önceleri Yelken ve Yüzme Federasyonları’yla birlikte Su Sporla­rı Federasyonu adı altında çalışmakta olan Kürek Federasyonu 1956’dan başlayarak bağımsız bir federasyon olarak çalışmalarını sürdürdü. Günümüzde kürek sporunda kullanı­lan üç tip tekne vardır: Yole; kano; avutriger (outrigger). Teknelerin do­nanımı da iki çeşit olur: Tekli çekişte, kürekçi iki eliyle tek bir kürek; çiftli çekişteyse, kürekçi her eliyle birer kü­rek çeker. Tekli teknelerin her iki ya­nı (iskele ve sancak) teknenin ekseni­ne göre dengelenir.
YOLE. 2,4 ve 8 kürekçi ile dümenci­nin bulunduğu, tekli çekişli eğitim tek­nesidir. Borda kaplamaları birbirine bindirilmiş biçimde yapılmıştır. Iskar­mozlar teknenin her iki yanına dayan­dırılmıştır. Teknelerin uzunluğu 8,5C m, 10,50 m ya da 14,50 m, ağırlıkla­rıysa 60, 90 ya da 150 kg’dır. KANO. Borda kaplamaları birbirine bindirilmiş tekne tipidir. Fransız ka­nosunda kürekler teknenin dışına ta­şan dayanaklar üstünde yer alır. Çif­te kürek çeken bir kürekçinin yer al­dığı bu tür kano 7 m uzunluğunda ve 25 kg ağırlığmdadır. Çifte kürek çeken iki kürekçinin yer aldığı çifte kanoy­sa 8 m uzunluğunda ve 40 kg ağırlığındadır.
AVUTRİGER. Hafif ve hızlı bir yarış teknesi olan avutrigerin küçük bir ma­deni dümeni vardır. Avutrigerler ken­di aralarında şöyle ayırt edilirler:
Tekli: 2,4,8 kürekçili olabilir. İki kürekçinin bulunduğu tekli avutriger dümencili olduğu gibi dümencisiz de olabilir. İki tekli ve dü­mencili tekne 11 m uzunluğunda, 30kg ağırlığındadır; iki tekli, dümencisiz ise 11 m uzunluğunda, 25 kg ağırlığındadır. Dört tekli, dümencili 13 m ve 45 kg, dört tekli, dümencisiz 13 m ve 40 kg’dır. Sekiz tekli, dümencili büyük kü­rek yarışlarında kullanılır; uzunluğu 18-20 m arasında, ağırlığıysa 60-80 kg arasında değişir.

Çiftli: Tek kürekçinin çift kürek çek­tiği skif genellikle 8,20 m uzunluğun­da, 0,26 m genişliğinde, 12 kg ağırlı­ğında; iki çiftli (double skull) 10,20 m uzunluğunda, 0,40 m genişliğinde, 25 kg ağırlığmdadır; dört çiftli (skulling four) az kullarulır.Sekiz çiftlinin ise se­kiz tekliyle aynı özellikleri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.