Hz. Peygamberin insanlığa bir rahmet olması ne demektir?

Hz. Peygamberin insanlığa bir rahmet olması ne demektir? Düşününüz ve arkadaşlarınızla birlikte değerlendiniz.

Hz. Peygamber İslam’a davet etmeden önce, gerek Arap Yarımadası gerekse diğer bölgeler, dini, ahlaki ve toplumsal açıdan bir çöküntü içindeydi. Allah inancı konusunda sapmalar meydana gelmişti. Toplumda insanlar, hürler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Adaletsizlik ve ahlaksızlık artmıştı. Can ve mal güvenliği kalmamıştı. Kimsesizler korunmuyordu. Şeref ve itibar sahiplerinin merhamet duyguları körelmişti. Yüce Allah, peygamber göndermekle mutsuz, huzursuz insanlara huzur ve mutluluk bahşetmiştir. Bir ayet bu gerçeğe şöyle vurgu yapmaktadır: “… Biz, Rabb’inin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, bilendir.” Duhan suresi, 5, 6. ayetler.

Hz. Muhammed bir rahmet peygamberidir. Onun bu özelliği Enbiyâ suresinin 107. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: “(Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” Onun getirdiği mesaj, insanları içine düştükleri manevi sıkıntılardan kurtarmış ve geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamıştır. Allah’a olan inançları sayesinde onların iç huzurları ve öz güvenleri artmıştır.

Hz. Peygamber, içinde yaşadığı toplumun sıkıntılarıyla ilgilenmiştir. Açları doyurmuş, yetim, öksüz ve kimsesizleri korumuştur. Bir ayette onun bu özelliği şöyle vurgulanmıştır: “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.”  Tevbe suresi, 128. ayet.

Hz. Peygamber, kendisine düşmanca davranan pek çok insana karşı affedici ve hoşgörülü davranmıştır. Örneğin Taif’te kendisine kötü davrananların iyiliği için dua etmiştir. Onun çağrısı ırk, renk, cinsiyet ve sınıf farkı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini kucaklamıştır. Allah Resulü, yaşlılara ve çocuklara şefkatle davranmıştır. Bu amaçla çocuklara merhamet gösterilmesini, büyüklere hürmet edilmesini öğütlemiştir.

O, yalnızca insanlara karşı değil, diğer canlılara karşı da merhametli idi. Hangi amaçla olursa olsun hayvanlara eziyet edilmesine daima karşı çıkmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.