Hz. Muhammed’in son peygamber olması ne anlama gelir?

Hz. Muhammed’in son peygamber olması ne anlama gelir? Hz. Muhammed (S.A.V.), Yüce Allah’ın bütün insanlık için görevlendirdiği son peygamberdir. Rabbimiz bu konuda “Muhammed … Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…”( Ahzâb suresi, 40. ayet.) ve “Biz, seni bütün insanlara … gönderdik…”( Sebe suresi, 28. ayet.) buyurmaktadır. Hz. Muhammed de “Ben, bütün insanlığa gönderilen bir peygamberim.” ( İbni Kayyım Cevziyye, Zâdül Meâd, C 4, s. 238, 239.) buyurmuştur. Dolayısıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)’den sonra
başka peygamber görevlendirilmeyecektir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamber olarak görevlendirilme amacı, insanlara kendilerini, çevrelerini, hayatı, varlıkları ve Yüce Allah’ı doğru olarak tanıtabilmek ve onları güzel ahlaklı yapabilmekti. Görevi de Yüce Allah’ın buyruklarını insanlara açıklayıp öğretmek, bu buyrukları en güzel şekilde uygulayarak insanlara örnek olmaktı.

Peygamberimiz (S.A.V.) bu görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Yüce Allah’ın “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” ( Mâide suresi, 67. ayet.) buyruğuna uymuş ve Allah’ın kendisine bildirdiği bütün bilgileri, hiçbir değişiklik yapmadan ( Necm suresi, 3, 4. ayetler.) ve hiçbirini gizlemeden insanlara doğru olarak açıklamıştır.

Hz. Muhammed (S.A.V) görevini yaparken kimseden korkmamış, çekinmemiştir. Peygamberimiz, “De ki: … Ben, sizin arzularınıza uymam…” ( En’âm suresi, 56. ayet.) ayetinde belirtildiği üzere insanların arzularına değil, yalnız Allah’ın buyruklarına uymuştur. Allah’ın kendisine bildirdiği bilgileri açıklayıp öğretmenin karşılığında insanlardan herhangi bir ücret de istememiştir. ( Yusuf suresi, 104. ayet.)

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.