I ve II. Meşrutiyet Dönemi anayasalarından hangisinde milli egemenliğe daha fazla önem verilmiştir?

I ve II. Meşrutiyet Dönemi anayasalarından hangisinde milli egemenliğe daha fazla önem verilmiştir?

2. Meşrutiyetle, padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırıldı ve parlamentoyu kapatma yetkisi kullanılamaz hâle getirildi. Diğer yandan milletlerarası antlaşmaları imzalamayetkisi Mebusan Meclisinin onayı şartına bağlandı. Ayrıca yasaları veto etme yetkisi de sınırlandırıldı.

2. Meşrutiyette yapılan bu düzenlemeler ve padişahın yetkilerinin kısıtlanması, 2. meşrutiyet dönemi anayasasının milli egemenliğe daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Meclisi mebusan milli egemenliği temsil etmektedir. Bu meclise müdahaleyi engelleyecek her çalışma milli egemenliği arttıracaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.