Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasının sonuçları neler olabilir?

Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasının sonuçları neler olabilir? Kısaca yasama, yürütme ve yargının ne olduğunu tanımlayalım. Bu güçlerin tek elde toplanınca çıkabilecek sonuçlara ulaşalım.

Yasama: Yasa denince anayasa ve anayasaya uygun olarak hazırlanan kanun, yönetmelik ve kararnameler gibi yazılı kurallar akla gelir. Bu kurallar temel hak ve hürriyetleri korur. Yasalar, devletin toplum üzerindeki otoritesini sağlar ve toplum düzenini korur.

Yürütme, kanunları uygulama yetkisidir. 

Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerin “vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek; devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuk düzenine uymayanlara hangi cezanın verileceğini belirlemek” yetkisi olarak
tanımlanabilir.

Bir kanunu ortaya koyan, uygulayan ve sonuçları yargılayan aynı el olunca ve keyfi, hukuksuz, insan haklarını ihlal eden kararların ortaya çıkması sözkonusu olabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.