İç Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı

İç Anadolu bölgesi Kırşehir, Nevşe­hir, Kayseri ve Aksaray illerinin ta­mamını sınırları içine alır. Eskişehir ilinin Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri, Ankara’nın Kızılcahamam, Nallı­han ve Çamlıdere ilçeleri Karadeniz bölgesine taşar. Çankırı ilinin mer­kez ilçesi ile Yapraklı, Şabanözü, Kı­zılırmak ve Korgun ilçeleri İç Anado­lu’da, geri kalan kesimleri Karadeniz bölgesinde kalır. Çorum ilinin aşağı yukarı yarısı (Alaca, Sungurlu, Boğazkale, Bayat, İskilip, Oğuzlar ve Uğurludağ ilçeleri) bu bölgede, yarı­sı Karadeniz bölgesindedir. Sivas’ın Suşehri, Akıncılar, Doğanşar, Gölova ve Koyulhisar ilçeleri, Yozgat’ın Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçe­leri Karadeniz bölgesinde kalır. Si­vas’ın Divriği ve Gürün ilçeleri Doğu Anadolu bölgesine girer. Konya’nın Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Hadım, Ahırlı, Derebucak, Taşkent, Yalıhüyük ilçeleriyse Akdeniz bölgesinde yer alır. Aynı biçimde, Karaman ili­nin Ermenek, Başyayla, Sanveliler il­çeleri ile Niğde ilinin UlukışlaVe Çamardı ilçelerinden bazı kesimler Ak­deniz bölgesine taşar. Ayrıca, İç Ana­dolu bölgesi Afyon ve Bilecik illerin­den küçük bazı toprak parçalarını da sınırları içine alır. Büyük bölümü Ka­radeniz bölgesinde bulunan Tokat ilinin de Artova, Sulusaray ve Yeşil­yurt ilçelerinden bazı toprak parçala­rı İç Anadolu’da bulunur.

Bu sınırlar içindeki İç Anadolu böl­gesinin nüfusu 1990 nüfus sayımına göre 9.320.000’dir. 62 yerleşme yeri­nin nüfusu 10.000’in üstündedir. Nü­fusu 100.000’i aşan altı yerleşme yeri vardır (Ankara, Konya, Kayseri, Eski­şehir, Sivas, Kırıkkale); dokuz yerleş­me yerinin nüfusu 50.000-100.000 (Kırşehir, Polatlı, Niğde, Nevşehir, Akşehir, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ereğli), on üç yerleşme yerinin nüfu­su 25.000-50.000 (Çankırı, Şerefli­koçhisar, Develi, Sorgun, Sungurlu, Talaş, Çumra, Karapınar, Yerköy, Beypazarı, Kaman, Gölbaşı, Ilgın), otuz dört yerleşme yerinin nüfusu da 10.000 – 25.000 arasındadır.

İç Anadolu bölgesinde dağlık kütle­ler gibi bölgenin düzlükleri de az nü­fusludur. Bu bakımdan Konya ovası ve Yukarı Sakarya kesimi düşük nü­fuslar gösterir. Tuz gölü çevresi ve özellikle güney kesimi, bölgenin en az nüfuslu yerleridir. Sakarya’nın yu­karı vadisi ile Kızılırmak’ın Yahşihan yukarısında ve Kalecik aşağısın­daki vadisi de az nüfusludur. Yağış­ların az olduğu ovalar ve yer yer ba­taklık alanlar yerleşmeye elverişli de­ğildir. Tenha ovalardan kuzeye doğ­ru gidildikçe yüzeyin engebelendiği yörelerde nüfusun arttığı görülür. Bölgenin en kalabalık kesimleri dağ­lık kütlelerin ovayla bağlantı kurdu­ğu alanlardır. Erciyes dağı çevresi ve Sultan dağlan etekleri kalabalık nü­fusludur. Bu durum dağlık kesimle­rin yağışlı ve toprağın doğal zenginli­ğinin çok olmasıyla ilgilidir. Bölgenin en az nüfuslu bölümü Kon­ya bölümüdür. Yukarı Sakarya bölü­mü, Ankara ve Eskişehir gibi iki önemli kente karşın, orta derecede nüfusludur. Yukarı Kızılırmak bölü­mü, bu bölümden biraz daha kalaba­lıktır. Orta Kızılırmak bölümündey­se, özellikle Erciyes ve Ürgüp yöreleri fazla nüfusludur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.