İç Anadolu Bölgesi İklim Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi İklimi Nasıldır?

İç Anadolu bölgesinde kara iklimi egemendir. Yazlar ova kesimlerinde gündüzleri çok sıcak, geceleriyse se­rin geçer. Yaylalarda gündüz sıcaklık ovalara göre biraz daha düşüktür. Kışlar her yanda soğuk ve serttir. Mevsimler ve gece-gündüz arasında­ki sıcaklık farkları yüksektir. En so­ğuk ay, ocaktır. Bu ayda sıcaklık 0 °C’ı pek aşmaz ve sık sık bu derece­nin altına iner. Ocak ayı ortalama sı­caklığı batıdan doğuya gidildikçe düşer (Ankara’da -0,1 °C; Kayseri’de -1,6 °C; Yozgat’ta-2°C; Sivas’ta -4 °C).

İlkbaharda havalar çabuk ısınır ve yaza geçilir. En sıcak ay bazı yer­lerde temmuz, bazı yerlerdeyse ağus­tostur. En sıcak ayın ortalama sıcaklı­ğı 19 °C-23 °C arasındadır; bu değer batıya ve güneye doğru artar; doğuya doğruysa eksilir (Konya’da 23,2 °C; Ankara’da 22,7 °C; Sivas’ta 19,7 °C; Yozgat’ta 19,5 °C). Sonbahar başla­rında, gündüzleri sıcak olursa da ge­celeri oldukça serindir ve sonbahara doğru don görülür. Bölgede en düşük sıcaklık değerleri, genellikle, -24 °C’ın altındadır (Ankara’da -24,9 °C; Konya’da -28,2 °C; Sivas’ta -34,4 °C). En yüksek sıcaklıklarsa 40|°C’ın üstü­ne çıkar (Ankara ve Konya’da 40 °C; Çankırı’da 41,8 °C).

İç Anadolu bölgesi genellikle az yağış alan bir bölgedir. Yıllık yağış tutarı, 300-500 mm arasında değişir. Ama yer ver bundan daha az ya da daha fazla yağış alan yerler de vardır. Tuz gölü alanı. Yukarı Kızılırmak ve Sa­karya’nın derin vadileri, Konya Ereğlisi ve Karapınar arasındaki alan en az yağış alan yerlerdir (Cihanbeyli’ de 293 mm; Karapınar’da 278 mm; Konya Ereğlisi’nde 299 mm). Buna karşüık, 500 mm’nin üstünde yağış alan yerler de vardır (Kangal’da 533 mm; Akşehir’de 681 mm). Büyük yer­leşmelerdeki yıllık yağış tutarları, An­kara’da 395 mm, Kayseri’de 371 mm, Eskişehir’de 368 mm, Sivas’ta 419 mm. Yozgat’ta 525 mm, Konya’da 315 mm’dir.

Yağışın mevsimlere göre dağılımına gelince, yaz mevsimi genel olarak ku­rak, sonbahar oldukça az yağışlı, kış ve ilkbahar bol yağışlıdır. Kışın, yağış­ların önemli bir bölümü kar biçimin­de düşer. Bölgenin batı ve güneyinde kış ilkbahardan daha yağışlıdır. Ku­zeyde, her iki mevsimin yağış payı bir­birine eşittir. Doğuda ilkbahar kıştan daha fazla yağışlıdır. İlkbahar sonun­da ve yaz başında yağışlarda bir art­ma görülür. Bu yağmurlara “Kırkikin­di yağmurları” denir. Temmuzda ku­raklık başlar. Yağışlı günler sayısı ba­kımından, İç Anadolu bölgesi. Kara­deniz ve Marmara bölgelerinden ge­ride kalır. Bazı yerlerde bu değer 100 günün üstüne çıkarsa da (Ankara’da 101 gün; Kayseri’de 104 gün; Eskişe­hir’de 106 gün) hiçbir yerde yılın üç­te birini bulmaz. Kar yağışlı günler ve yerin karla örtülü olduğu günlerin sa­yısı batıdan doğuya doğru artar. Kar yağışlı günlerin sayısı batıda 10 gü­nün, doğuda 20 günün üstündedir (Konya’da 10 gün; Ankara’da 15 gün; Kayseri’de 20 gün; Sivas’ta 31 gün). Yerin karla örtülü olduğu günler, ba­tıda 20-30 gün arasındadır, doğuda 50 günün üstüne çıkar (Eskişehir’de 25 gün; Ankara’da 21 gün; Yozgat’ta 53 gün: Sivas’ta 68 gün).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.