İç Anadolu Bölgesi Doğal ve Tarihsel Güzellikler Turizm Olanakları

İç Anadolu bölgesinde turizm açısın­dan pek çok doğal güzellik vardır. Dış turizmde önemli bir yer tutan Ürgüp-Göreme yöresinin doğal güzelliğinin eşine dünyada ender rastlamr: Bura­daki peribacaları her yıl yerli ve ya­bancı birçok kişiyi İç Anadolu bölge­sini çeker. Peribacaları, jeolojik de­virlerde Erciyes’ve Haşan dağlarının çıkardığı tüflerle ve lavlarla kapla­nan arazinin yumuşak kesimlerinin, doğal etkenlerle aşınıp, sert kesimle­rinin alttaki tabakaları korumasıyla oluşmuşlardır. Bunların en güzel ör­neklerine Göreme vadisinde ve Zelve’de rastlanır. Yumuşak olan arazi oyularak tapınak ve yerleşme yeri nlarak kullanılmıştır. Kayalara oyu­lan kiliseler içinde en ünlüleri Çavu- şin, Tokalı Kilise, Elmalı Kilise, Yı­lanlı Kilise ve Karanlık Kilise’dir. Ay­rıca istilacı kavimlere karşı korun­mak için yeraltında kentler de oluştu­rulmuştur. Bunlar arasmda Kaymak­lı ve Derinkuyu yeraltı kentleri ışık­landırılarak turizme açılmıştır. Ge­ne, Ürgüp-Göreme yöresinde Aksa­ray ili sınırları içinde Ihlara vadisi, kendi doğal ve vahşi güzelliği yanın­da, kısmen daha iyi korunmuş kaya kiliseleriyle ilgi çeker. Bitki örtüsü bakımından yoksul sayılabilecek olan İç Anadolu bölgesinin kenar ke­simlerindeki orman kalıntıları, or­manın geçmiş dönemlerde ne denli yıkıma uğrayarak azaldığının kanıtı­dır. Günümüzde bu alanlar ulusal park olarak korunmaya alınmıştır: Yozgat çamlığı böyle bir alanda geniş bir karaçam ormanından kalan bir orman kalıntısını korumak amacıyla 1958 yılında ulusal park olarak dü­zenlenmiştir ve yakın çevresinin din­lenme, eğlenme gereksinimini karşı­lar; 1959’da İç Anadolu’nun bozkır alanından Kuzey Anadolu’nun or­man bölgesine geçiş alanında da Soğuksu-Kızılcahamam ulusal parkı düzenlenmiştir ve özellikle Ankara kentinin eğlenme ve dinlenme gerek­sinmesini karşılar. Ayrıca çeşitli yer­lerde orman içi dinlenme yerleri ku­rulmuştur. Denizden uzak olan İç Anadolu bölgesinin, halkının suya dayalı dinlenme gereksinmesini kar­şılayacak gölleri de vardır. Bu göller bir yandan doğal güzellikleriyle ilgi çekerken, bazılarının kıyısında din­lenme tesisleri de kurulmuştur. İç Anadolu bölgesinde bulunan kaplı­calar, bölgenin iç turizmine canlılık getirir. Bunların en önemlileri Eski­şehir’in Çardak, Konya’nın Ilgın, Nevşehir’in Kozaklı, Yozgat’ın Sarı- kaya ve Sorgun, Sivas’ın Sıcakçermik, Ankara’nın Haymana kaplıcala­rıdır. Ayrıca Ankara’nın Ayaş içmeleri, Kayseri’nin Yeşilhisar içmeleri ünlüdür.

İç Anadolu bölgesi doğal güzellikle­rinin yanı sıra, kültürel özellikleri açısından da turist çeker. Bölgenin yerleşim tarihi çok eskilere iner. Konya Çatalhöyük’te yapılan araştırma­lar, Türkiye’de ilk kent yerleşmesinin burada kurulduğunu göstermekte­dir. Konya, Kayseri, Sivas gibi kent­ler, Selçuklular ve Osmanlılardan kalma sanat yapıtlarıyla süslüdür. Ankara’nın Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye’nin en zengin arkeoloji müzesi olarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.