III.Mustafa kimdir?

ms

Babası lll.Ahmet’in  padişahlıktan çekilmesinin ardından lll.Mustafa 27 yıl kafes hayatı yaşamış ve 40 yalında tahta oturmuştur.

Topçu Ocağı ıslah edilerek hızlı hareket eden hafif toplar dökülmüş. Baron dö Tott, topçu ocağının başına getirilerek yenilenme çalışmaları başlamıştır.Sürat  Topçuları Ocağı kurulmuştur.

Deniz subayı yetiştirmek amacıyla  1773’te Mühendishane-i Bahr-i  Hümayun kurulmuştur.

Maliye düzene sokulmuş ve gereksiz masraflar kısılmıştır.Yolsuzlukları engellemek için gerekli çalışmalar yapılmış fakat başarılı olunamamıştır.İç Borçlanma sistemi ilk kez uygulanmış ve esham senetleri düzenlenmiştir.

Yaklaşık 17 yıl tahta kalmış savaş devam ettiği sırada ölmüştür.Kendinin yaptırdığı Laleli Camii içerisinde yer alan türbeye defnedilmiştir.Dönemde yapılan ıslahatlar Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle istenilen şekilde tamamlanamamıştır.Yeniliklere açık olan IIl.Mustafa’dan sonra kendi gibi yetiştirdiği Ill.Selim 15 yıl sonra tahta geçerek ıslahatlara devam etmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.