l.Dünya Savaşında Mustafa Kemal’in Savaştığı Cepheler

Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmasıyla yeni cepheler açıldı ve  savaş daha geniş bir alana yayılmış oldu.Mustafa  Kemal  3.Kolordu emrinde Tekfurdağ’da kurulacak olan 19. Fırka Komutanlığında Yarbay olarak görevliydi. Mustafa Kemal atif ve etkin olarak sırasıyla aşağıdaki cephelerde görev almıştır.

1)Çanakkale Cephesi

Çanakkale’de  3.Kolordu komutanı Mehmet Esat Paşa’nın emrinde savaşan Mustafa Kemal, Arıburnu’na çıkan anzac (Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri) birliklerinin yarımada içine ilerlemesini Conkbayırı’nda durdurdu.

Conkbayırı Taarruzu’na 19. Tümenin başında katılan Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nedeniyle 1  Haziran 1915’te albay rütbesine yükseltildi.Anafatalar komutanı olarak Kireçtepede verdiği mücadele ile  Anafartalar zaferlerini kazandı.

Musatafa Kemal Çanakkle Cephesinde Arıburnu , Conkbayırı ve Anafartalar mevkilerinde aktif olarak savaşmış  ve büyük başarı elde etmiştir.l.Dünya Savaşı cepheleri içinde tek zafer kazandığımız cephedir.

2)Kafkas Cephesi

Bu cephede Enver Paşa yönetiminde  Ruslarla savaşılmıştır.Almanya’nın kışkırtmaları sonucunda açılmış tek Taaruz cephesidir.Ruslar 1916 da karşı saldırıya geçerek Erzurum, Bitlis, Muş, Erzincan, Trabzon ve Van’ı alarak işgal ettiler.Doğu Anadolunun işgali ile Mustafa Kemal Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır-Muş-Bitlis cephelerine geldi. 1 Nisan 1916’da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Bitlis ve Muş topraklarında şiddetli çatışmaların ardından işagalden kurtardı.

3)Suriye-Filistin Cephesi

Bu cephede İngilizlere karşı savaşılmıştır. 6. Ve 7. Ordular bir araya gelerek yıldırım ordularını oluşturmuştur.Yıldırım Orduları komutanı olarak General Limon von Sanders getirilmiştir.Yıldırım ordularının bünyesindeki 7. Ordunun komutanı Mustafa Kemal Atatürk idi.İngilizler Suriye içlerine doğru ilerledi ve Şam’ın düştü.Mustafa Kemal  bu ilerleyişi Halep ‘te orduyu geri çekerek savunma hattı oluşturdu ve İngiilizlerin ilerleyişini durdurmayı başardı.Bu başarıdan sonra Mustafa Kemal Yıldırım ordularının komutanlığına getirildi.

Mondros Ateşkes Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla l.Dünya Savaşı sona ermiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.