Abdülmecid Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Abdülmecid Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri, Halveti tarikatının büyüklerindendir. (Zile 1563-İstanbul 1639),

Şemseddin-i Sivasi’nin müridi ve halifesi, bir rivayete göre de yeğenidir. Onun, Padişah 3’üncü Mehmed’e ricası üzerine İstanbul’a çağrıldı. Ayasofya Camii vaizliğinde bulundu, ölümüne kadar da Sultan Ahmed Camii’nin cuma vaizliğini yaptı. Çağının tüm sosyal ve politik olaylarını izler, gerektiğinde devrin büyüklerine, hatta padişaha uyarılarını yazardı. Darüssaade ağası Mehmet Ağa’nın yaptırdığı Halveti Tekkesi’nin şeyhi olarak da uzun süre İstanbul’un tasavvuf çevrelerinde etkili oldu.

Günümüze kadar gelen şöhretini biraz da 4’üncü Murad döneminde Kadızade Mehmet Efendi ile arasında geçen tartışmalara borçludur. Din tarihimizin en önemli tekke medrese kavgalarından biri bu iki din bilgini arasında geçmiştir. Eyüp Nişancası’ndaki türbesinde gömülüdür. Basılı eserlerinden en önemlileri Şerh-i Mesnevi, Fatiha Tefsiri ve Divan-ılahiyat’tır.

Şiirlerinde Şeyhi mahlasını kullanan Abdülmecid Sivasi’nin ilahileri de çok sevilmiş, bestelenip okunmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.