Abdülkadir Şeyhi Efendi Kimdir?

Abdülkadir Şeyhi Efendi Kimdir? Osmanlı şeyhülislamı (İstanbul 1514-ay.y. 1594). Müeyyedzade ailesinden. Medrese öğreniminden sonra, dayısı Ebussuud Efendinin derslerine devam etti. Müderris oldu, önce Gelibolu, Sarıca Paşa medresesinde göreve başladı; sonra birçok medreseleri dolaşarak, Süleymaniye’den Şam kadılığına tayin edildi (1566). Mısır, Bursa ve İstanbul’da da kadılık yaptı. Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu. 1587’de Çivizade yerine, şeyhülislamlığa yükseltildi. Mart 1589’da, paranın geçmez hale gelmesi yüzünden yeniçeri askerinin baş kaldırdığı ve beylerbeyi Mehmed Paşanın öldürüldüğü sırada (Beylerbeyi vakası) 250 akçe gündelik ile emekliye ayrıldı.

Eyüp’te babasının mezarı için yaptırdığı mescitte yatar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.