Meclis Hükumeti Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Meclis Hükumeti Sisteminin Özellikleri Nelerdir? Çoğulcu demokrasilerde uygulanan sistemlerden biri de, Meclis Hükümeti sistemidir. Bu sistem, 1921 Anayasası döneminde Türkiye’de de uygulanmıştır. Halen, İsviçre’de uygulanmaktadır. Bu sistemin diğerlerinden farklılığı, yürütme ve yasama yetkisinin Mecliste toplanmasıdır. Meclis Hükümeti sisteminde güçler birliği ilkesi vardır.

Meclis Hükumeti rejiminin özellikleri

Meclis hükümeti sistemi, Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır; yürütme ve yasama yetkisi Meclisin elindedir. Bu rejimde, yürütme, ayrı bir organ sayılmaz.

Yürütme, Meclis tarafından seçilir; Meclisin emirleri doğrultusunda, Meclis adına bu görevi yerine getirir.

Yürütme kurul üyeleri, bakanlıklar, tek tek Meclis tarafından seçilir. Bakanlar arasından ayrıca bir başbakan seçilmez başbakanlık yoktur. Bütün bakanlar, parlamentoya karşı yalnız kendi bakanlık etkinliklerinden sorumludur. Bakanların ortak sorumluluğu yoktur.

Yürütmenin, yasama üzerinde parlamentoyu fesih etme yetkisi yoktur. Aksine yürütme, yasama organının görevli bir memuru gibi, tespit edilen politika doğrultusunda görevini yerine getirir. Meclisle yürütme arasında fikir ayrılığı oluştuğunda, yürütme organı, yasamanın yani Meclisin aldığı karar yönünde görevini yerine getirir.

Devlet Başkanının görevi, Meclis kanalı ile seçilen bir kişi tarafından, meclis organı adına yapar. Devlet Başkanının vazifeleri daha çok sembolik vazifelerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.