İkincil Ağızlılar Nasıl Bir Hayvan?

îkincil ağızlılarda gastrula blastoporu anüse dönüşür. Bunlar Epithelioneura ve Epineuria olmak üzere ikiye ayrılırlar. Epithelioneura’ya bağlı olan ikincil ağızlılar, birbirinden çok değişik olan çok eski gruplardan oluşur. Bunlar, derisi dikenliler, yarım kordalılar ve Pogonophora dallarıdır. Varlıkları son yıllarda saptanmış olan Pogonophora, borular içinde yaşayan halkalı solucan görünümünde deniz hayvanlarıdır. Stomokordalılar, yutak solungaçlılar ve Pterobranchia olmak üzere birbiriyle yakınlık derecesi pek kesin olmayan iki grubu kapsar. Fosil graptolitler de Pterobranchicı’ya bağlanır. Derisi dikenliler, fosil olan kese ışınlılar ve tomurcuk ışınlılar (denizlaleleri, bunların günümüzde yaşayan temsilcileridir) dışında, denizhıyarları, denizyıldızları, yılanyıldızları ve denizkestaneleri üst sınıflarını kapsar.

Çok özelleşmiş organizmalar olan’ deniz kestanelerinin, kendini bir yere bağlayan atalardan geldikleri sanılır. Çok hücreliler arasında başka benzer bir oluşumu olmayan bu hayvanlarda başın eksikliği, hemen hemen genel olarak (larvalarında iki yanlı bir bakışım bulunmasına karşılık) erişkinlerinin ışınsal bakışımlı olmalarının bir sonucu kabul edilir. Epineuria grubundan olan ikincil ağızlılar, tümünün iki yanlı bir bakışınıda olmasıyla, sinir merkezlerinin tümünün sindirim borusunun üst bölümünde yer almasıyla ve sinir sistemiyle sindirim borusu arasında yer alan esnek bir çubuk biçimindeki bir eksen iskeletinin, yani kordanın bulunmasıyla öbürlerinden ayırt edilirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.