Medüz Nedir?

Medüz, Knidliler (Cnidaria) dalının serbest yaşayan türü.

Hemen hemen bütün medüzler deniz­de yaşarlar, ama seyrek olarak tatlı suda yaşayan türleri de vardır. Deniz­de serbest olarak yüzen ve çevresin­den dalayıcı dokunaçlar çıkan çan bi­çimindeki Jelatinsi medüzlere halk dilinde denizanası adı verilir.

Bir medüz, şemsiye adı verilen ters dönmüş çanak biçimindeki bir bölüm­le, bunun alt yüzünün merkezine tu­tunmuş ağızborusu (manubrium) adı verilen dikey bir eksenden oluşur. Çevresine dokunaçların bağlandığı şemsiyedeki kasların kasılması hayvanın ileriye doğru fırlayarak hareket etmesini sağlar. Medüzün çevresinde yer alan duyu organları bir sinir ağıy­la bağlantılıdır. Ağızborusunun taba­nında bulunan ağız, ışınsal kanallara bölünmüş karmaşık bir sindirim boş­luğuna açılır. Çoğunlukla dört tane olan bu ışınsal kanallar cinsellik bezlerinilaşırlar.

Suyun içindeki küçük hayvansal orga­nizmalarla beslenen medüzlerin be­denlerinin büyük bir bölümü (% 99’a kadar) sudan oluşur. Çok büyük boy­lara erişenleri vardır: Sözgelimi, Cyanea capillata’nın çapı 3 m, dokunaç­larıysa 4 m’dir. Medüzlerin üstderilerindeki yakıcı hücre ya da yakıcı kap­süllerin neden olduğu “dalama” öldü­rücü olabilir. Dokunaçlar insan bede­nine değdikleri yerlerde ağrılı tahriş­lere yol açarlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.