İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının çivi yazısı ile tanışması nasıl olmuştur?

İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının çivi yazısı ile tanışması nasıl olmuştur? Anadolu, MÖ 2000 yılı başlarında zengin bir yerleşim yeriydi. Bu nedenle Asurlu tüccarlar, dokuz Anadolu kentinin yanına Karum adı verilen pazar yerleri kurdular. Asurlu tüccarlar Mezopotamya’dan getirdikleri kalay, kumaş ve yün gibi malları altın ya da gümüş karşılığında yerli halka sattılar. Çivi yazısı da bu ticaret ilişkileri sırasında Anadolu’ya taşındı. Yandaki fotoğrafta, Anadolu’daki en önemli Asur ticaret kolonisi olan Kültepe (Kayseri)’dir.

Anadolu uygarlıklarından Hititler, kendilerine özgü hiyeroglif yazı dışında Asurlulardan öğrendikleri bu çivi yazısını da kullanmaya başladılar. Hititler, hiyeroglif yazıyı daha çok mühürlerde ve kaya anıtları gibi büyük yazıtlarda tercih ederken günlük işlerde ve resmi belgelerde çivi yazısını kullanıyorlardı.

Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler anal adı verilen yıllıklardır. Yılın önemli olaylarının kronolojik olarak anlatıldığı anallar, Hitit kralları tarafından tanrılara hesap vermek amacıyla yazdırılmıştır. Bu nedenle Hititler olayların olduğu gibi yazılmasına dikkat etmişler, başarıları kadar başarısızlıklarının da yazılmasından çekinmemişlerdir. Böylece tarafsız tarih yazıcılığının ilk örneklerini vermişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.