İlk Müslümanların kimler olduğunu araştırınız

Hatice, Ebubekir, Ali, Zeyd bin Harise, Osman, Talha bin Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Haris, Hamza, Cafer, Mesud, Mısab, Iyas, Ebu Selman el Farisi, Ebû Zerr el-Gifârî, Osman bin Mazun, Habbab, Bilal Habeş, Hatib, Abdurrahman Cahş, Halid Bekir, Ebu Ahmed, Amir Rebia, Amir, Vakıd, Erkam, Halid, Üveys, Nuaym, Ömer Anbese, Ammar, Mikdad, Süheyb, Said Hudri.
Hz. Hatice: Hatice validemiz, Peygamberimizle evlendi. Zengindi, 6 çocukları oldu. 25 yıllık evli kaldılar.

Hz. Ali: Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğludur. Vahy katipliği yapmış, Peygamberimiz kızı ile evlendirmiş, damadıdır. Dördüncü halifedir. Peygamberimiz Hatice validemiz ile evlendikten sonra Hz. Ali’yi yanına aldı. Hz. Ali, hicret sırasında kafirleri şaşırtmak için peygamberimizin yatağına yatmıştır. Namı, ilmin kapısı,İslam’ın kılıcıdır. Miladi 661 yılında 63 yaşında Hariciler tarafından şehid edilmiştir.

Hz. Ebubekir: Teymi kabilesinden, annesi, Ümmülhayr, babası Osman’dır. İlk müslüman erkektir, ilk halifedir. Peygamberimizden iki yaş küçüktür. Servetini İslam için harcayan zengin bir tacirdir. Mekkeliler tarafından güvenilen bir kişidir. Peygamberimizin en yakın arkadaşı Sıddık olarak bilinmiştir. Peygamberimizle birlikte hicret ettiler, Savaşların hepsine katılmıştır.

Zeyd bin Harise: Peygamberimizin azat ettiği kölesidir. Mute’de 629 yılında vefat etti.

Osman bin Affan: Namı, Peygamberimizin 2 kızıyla evlendiği için zinnureyndir. 644′ yılında halife olup, 3. halifedir. 656 yılında Kur’an okurken şehid edildi. Hz. Osman zengindi, Peygamberimizin vahy katipliğini yapmıştır.

Abdurrahman bin Avf: Zühreoğullarındandır. Habeşistan’a hicret eden müslümanlardandır. 651 yılında vefat etti.

Sa’d bin Ebi Vakkas: Zühreoğullarındandır. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında okçudur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. çoooooooooooooooooooooook güzel hocadan bir anferin aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  2. bu bilgi doğru ama biraz yanlış aslında sırasıyla
    hz.hatice,hz.ali,ha.ebubekir,zeyd bin harise,osman bib affan,abdurrahman bib avf,sa’d bin ebi vakkas,zübeyr bin avvam,talla bin ubeydullah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.