Portekiz’in başkenti Lizbon Hakkında Bilgi

Portekiz’in başkenti (2 128 000 nüfus.; 1992).

Estremadura’da Tejo ırmağı halici­nin sağ yakasında yer alan kent, Tejo’nun genişleyerek Paille denizini oluşturduğu bir noktada, ırmağın ağ­zına egemen olan tepeler üstünde ge­lişti. Büyük bir olasılıkla Fenikeliler tarafından kurulan Lizbon, daha sonra Roma sitesi haline geldi. Birbiri ardından Vizigotlar ve Mağribiler (711) tarafından işgal edildi; daha sonra yeniden Alfonso I Henriques’in ve haçlıların eline geçti, 1245’te Portekiz hükümdarlarının oturduk­ları bir merkez oldu. XV. yy’dan XVI. yy’a kadar, sömürge imparatorluğu­nun gelişmesine bağlı olarak büyük bir refah dönemi yaşadı: La Casa de İndia (Hindistan Şirketi), ülkeye ge­tirdiği baharatı Lizbon’dan bütün Avrupa limanlarına dağıtıyordu. Ne var ki, İspanyol egemenliği ve Brezil­ya’nın elden çıkarılması, tüm aşağı kenti yerle bir eden 1 Kasım 1755’teki korkunç depremle daha da ağırla­şan korkunç bir darbe oldu.

Lizbon günümüzde de çok yönlü bir liman olmayı sürdürmektedir: Tropi­kal ürünler için Afrika ve Güney Amerika’yla bağlantılı depolama li­manı, yalnızca kent sanayisi için de­ğil, çıkış kapısı olduğu tüm Portekiz için hammadde giriş limanı (akarya­kıt, madenler) ve Güney Afrika’ya doğru yol alan gemiler için uğrak ve onarım limanı (geniş tersaneler) iş­levlerini görmektedir; ayrıca, önemli bir deniz üssü ve tersane kurulmuş­tur.

Dengesiz olan liman trafiği yılda 11 milyon t dolayındadır; çıkışlar (şa­rap, dokuma) bunun ancak dörtte bi­rini oluşturur.

Sömürgelerin elden gitmesi (1974-1975) ve ülkedeki iktisadi güç­lükler bu rakamlara pek yansımadı. Kuzey kıyısında çok dar bir alana sı­kışan sanayi kesimi, 2 300 m uzunlu­ğunda ve 70 m yüksekliğinde çok gü­zel bir köprü ile başkente bağlanan güney kıyısındaki bölgelerde 1966’dan sonra gelişti. Seixal’de demir-çelik, Barreiro’da petrol rafine­rileri ve kimya sanayisi, makine, do­kuma ve gıda sanayisi kuruldu. Kentin en canlı kesimlerini merkez ga­rının bulunduğu semt ve Özgürlük cad­desi oluşturur; güney kesimde geniş bir yol, zafer anıtıyla son bulur; bu­rada, Vizigotlar zamanından kalma kule ve surların yer aldığı Sao jorge kalesinin yanı başında bakanlıklar mahallesi başlar. Sao jorge ile liman arasında, 1755’teki depremden sonra yapüan (XII. yy.) katedral yükselir. Bunların yanı sıra, hepsi de önemli bi­rer turistik merkez olan, Bragança krallık ailesinin mezarlarının yer al­dığı Sao Vicente de Fora Kilisesi, Sao Roque Kilisesi (XVI. yy.), vb. sayılabi­lir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.