İnsan Hakları Komisyonuna Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnsan Hakları Komisyonuna Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır? Sözleşmenin 24. maddesi uyarınca, Sözleşmeci her devlet, diğer bir sözleşmeci devletin Sözleşme kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğu savı ile, Komisyona başvurailir. Bir devletin, başka bir devlete karşı başvurabilmesi için, yakınılan devletin Komisyonun yetkisini tanımasına gerek yoktur. Komisyonun bu tür devlet başvurularını inceleyebilmesi, Sözleşmeden doğan bir yetkidir, ortak koruma mekanizmasının doğal bir sonucudur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini yapan devletler, kendi ulusal çıkarlarını koruma yerine, Avrupa Konseyinin amaç ve ideallerini gerçekleştirmek için, ortak bir kamu düzeni kurma yoluna gitmişlerdir. Böylece Sözleşmeci devletler, kişilerin temel haklarının sözleşmeci devletlerce çiğnenmesini önlemek amacı ile, nesnel bir sorumluluk altına girmişlerdir. Sözleşmeci bir devletin, diğer bir sözleşmeci devleti Komisyona şikayet edebilmesi için, kişisel ve doğrudan bir çıkarının bulunması gerekmez.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.