Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Nedir? Görevleri Nelerdir?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Nedir? Görevleri Nelerdir? Avrupa Konseyinin karar organı olan Bakanlar Komitesine, sözleşme ile, İnsan Haklarının korunması mekanizması içinde, iki önemli görev verilmiştir:

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Görevleri

(1) Komisyonun esas hakkında verdiği kararın kesinleşebilmesi için, Bakanlar Komitesince üçte iki çoğunlukla karar alınması gerekir. Bakanlar Komitesince, Komisyon raporunun karara bağlanabilmesi için de, iş Divana götürülmemiş olmalıdır. Divana götürülen işler hakkında, Bakanlar Komitesi karar alamaz.

(2) Bakanlar Komitesinin önemli bir görevi de, kendi kararlarının ve Divan kararlarının ilgili devletçe yerine getirilmesi için gerekli önlemleri alması, uymayan devletler için, Avrupa Konseyinden çıkar-maya kadar varan yaptırımlar uygulamasıdır.

Bakanlar Komitesi genel olarak, Komisyon raporu doğrultusunda karar alır. Bakanlar Komitesince sözleşmenin çiğnendiğine karar verilmesi durumunda, Komite ilgili devlete bir süre vererek, kararın gereğinin yerine getirilmesini ister. İlgili devlet, çiğnemeyi ve sonuçlarını ortadan kaldıracak önlemleri alacaktır. İlgili devlet aldığı önlemleri, Bakanlar Komitesine bildirir. Bakanlar Komitesi, alınan önlemlerden tatmin olana kadar, iş gündemde kalır. İlgili devletler, genel olarak Bakanlar Komitesinin kararlarına uygun önlemler almaktadırlar.

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Dışişleri Bakanları önemli toplantılar için yılda bir ya da iki kez toplanırlar. Bakanlar Komitesi görevini, üye devletlerin daimi temsilcilerinin katılması ile oluşan Delegeler Komitesi yerine getirir. Bakanlar Komitesinin toplantıları, aksi kararlaştırılmadıkça kamuya açık değildir.

Sözleşme ile getirilen uluslararası koruma mekanizması ancak Komisyona yapılacak bir başvuru ile başlar. Komisyona başvurabilme hakkı açısından Sözleşme, iki mekanizma öngörmüştür. Bunlardan biri, Sözleşmenin 24. maddesi uyarınca yapılacak devlet başvurusu, diğeri de, yine Sözleşmenin 25. maddesi uyarınca yapılacak bireysel başvuru yoludur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.