Isı ve Magnetizma Nedir?

Saf demir, mıknatıslı taneciklerin dü­zensiz olarak yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Demirin üstüne etki ya­pan bir dış magnetik alan, normal sı­caklıkta bu taneciklerin düzenli bir biçimde yönelmelerine yol açar: Bu dununda demir mıknatıslanmıştır. Sözgelimi, ısıtılması bu düzeni yavaş yavaş yok eder,772°C’ta tam bir dü­zensizlik ortaya çıkar; mıknatıskğın kaybolduğu bu sıcakhğa Curie nokta­sı adı verilir. Böylece, ısıtma, katı cis­mi oluşturan taneciklerin düzenli bir halden düzensiz bir hale geçişine neden olur. Bu dönüşüm, Curie nok­tasının berisinde sıcaklığın ve c’nin h»lı bir artışına yol açar; ardından da bir azalma gelir. Bu örnek, yapı değişimlerinin incelenmesinde küt­lesel ısıların ölçümünün önemini gös­terir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.