Joule ve Kalori Nedir?

Dokuzuncu Ağırhk ve Ölçüler Genel Konferansı (1948), ısı miktarı birimi olarak joule’u kabul etti. Sonuç ola­rak joule, uluslararası sistemdeki tek enerji birimidir; kaloriyse sistem dı­şı bir birim olmuştur.

Günümüzde joule ile kalori arasında­ki bağıntı: 1 kalori = (4,1855 ± 0,0002) joule olarak gösterilir.

Eski birim olan kalori, atmosfer ba­sıncında bir gram suyun sıcakbğınm 14,5°C’tan 15,5°C’a yükselmesini sağlayan ısı miktarım gösterir. Ulus­lararası sistemin birimi olan joule, metre, saniye ve kilogramdan kalkı­larak tanımlanır. Eşdeğerlik ilkesinin açıklanmasından ve james P. joule’un çalışmalarından bu yana, ku­ramsal olarak yararsız olan daha so­mut görünümdeki kalori, bazı alan­larda (beslenme) hâlâ kullanılır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.