Işık Her Maddeden Geçer mi?

Işık Her Maddeden Geçer mi? Neyi Merak Ediyoruz?

– Hangi maddeler ışığı geçirir?

Saydam maddeler ışığı tam geçirir. yarı saydam maddeler ışığı kırarak ve az geçirir. Saydam olmayan maddeler ışığı geçiremez.

– Bulutlu havada çevre neden yeterince aydınlanmaz?

Bulutlu havalarda, yeryüzü ile güneş arasına bulutlar girdiği, yeryüzüne güneş ışınlarının gelmesini engellediği için hava çok aydınlık olmaz.

– Sisli havada görüş mesafesi neden azalır?

Sisli havalarda sis güneş ışığının yayılmasına engel olduğu için görüş mesafesi çok kısadır.

Ne­le­re­ İh­ti­ya­cı­mız­ Var?

Cam bardak veya şişe, tahta parçası, buzlu cam, kaşık, kâğıt, su, kitap.

Na­sıl­ Ya­pa­ca­ğız?

Verilen cisimleri gözümüzün önünde tutarak arkasında kalan ışık kaynağı veya cisimlere bakalım.

Suyu bardağa (veya şişeye) koyalım. Bardağı gözümüzün önünde tutarak arka­sında kalan ışık kaynağına veya cisimlere bakalım.

Bulutlu havada çevre yeterince aydınlanmaz. Sisli havada görüş mesafesi aza­lır. Bunların nedenlerini kitap, dergi, İnternet vb. kaynaklardan araştıralım.

Sis, bulutun yer yüzündeki görünüşü olup, boşlukta duran su damlacıklarından oluşur. Sis; sakin havanın gece esnasında nemli havanın soğuması, sıcak bir zemin üzerinden soğuk havanın geçmesi veya soğuk bir zemin üzerinden soğuk bir havanın geçmesi ile oluşur. Ayrıca yamaç boyunca yükselen havanın soğuması ile de sis meydana gelir. Sis, içerdiği su damlacıkları nedeniyle güneş ışığına büyük ölçüde engel olur ve böylece yer yüzünde yatay görüş mesafesini düşürür.

Benzer cevapta bulutlu havada çevre yeterince aydınlanmasına da verebiliriz. Bulutun içindeki su damlacıkları güneşten gelen ışığa engel oldukları için güneş ışıklarının tamamı yeryüzüne ulaşamaz.

– Hangi maddeler ışığı geçirmektedir?

Işığı geçiren maddelere saydam maddeler denir. Penceremiz kapalıyken camdan geçen güneş ışığı odamızı hem aydınlatır hem de ısıtır. Işığın büyük bir kısmını geçiren maddelere saydam maddeler denir. Cam, su, hava saydam maddelere örnek verilebilir. Saydam maddeler, pencerelerde, ampullerde, gözlüklerde, otomobillerde, fotoğraf makinelerinde, dürbünlerde kullanılır.

– Maddeler neden ışığı kısmen geçirmektedir?

Bunlar yarı saydam maddeler oldukları için ışığı kısmen geçirirler. Işığı kısmen geçiren maddeler yarı saydam maddelerdir. Buzlu cam, yağlı kağıt yarı saydam maddelere örnek olabilir. Yarı saydam maddeler, kaynak yapan kişilerin gözlüklerinde, ev ve büroların bazı bölümlerinde kullanılır.

• Bu madde ve cisimleri; ışığı geçiren (saydam), ışığı geçirmeyen (saydam olmayan veya opak), ışığı kısmen geçiren (yarı saydam) şeklinde sınıflandıralım. Gözlem sonuç­ larını yazacağımız bir tablo düzenleyelim. Gözlem ve araştırma sonuçlarını arkadaşlarımızla tartışalım.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.