Şeyh Abdülmecid Sivasi Kimdir?

Şeyh Abdülmecid Sivasi Kimdir? Halvetiye tarikatı büyüklerinden ve Şemseddin Sıvasi’nin halifelerinden (?-tstanbul 1639). Mehmed II’ün daveti üzerine İstanbul’a geldi, vaizlar verdi, hocalık etti. Eyüp’te gömülüdür. Şiirlerinde Şeyhi mahlasını kullandı. Tasavvufa ait önemli eserleri,’ Şerh-i Mesnevi (Mesnevi Yorumu), Şerh-i alâ Kaside-i Mimiyye (M Harfli Kaside Üzerine Yorum), Şerh-i Cezîret-ül-Mesnevi’dir (Mesnevi özeti Yorumu).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.