İskender Paşa Cemaatı nedir? Mehmet Zahid Kotku kimdir?

İskender Paşa Cemaatı nedir? Mehmet Zahid Kotku kimdir? Son Nakşibendi şeyhi Mehmet Zahit Kotku, vefatına kadar (1980) Fatih İskender Paşa Camii’nde imamlık görevini yürütmüştü. Mehmet Hoca, bu görevi sırasında vaazları, dini bilgisi, birleştirici ve toparlayıcı, kişiliğiyle çevresinde büyük bir bağlılar grubu oluşturmuş, Türkiye’nin bazı tanınmış kişileri, yüksek bürokratları, ilim ve sanat adamları Hoca’nın cemaatı arasına girmişlerdi.

Basında ve günlük politika etkinliklerinde böylece bir “İskender Paşa Cemaatı” olgusu doğmuştu. Milli Nizam Partisi, daha sonra Milli Selamet Partisi, bu arada AP, ANAP ve DYP’li bazı politikacıların bu cemaattan oluşları olayları aktüel hale getirmişti. Bazı çevreler, Necmettin Erbakan’ın, siyaset sahnesindeki Refah Partisi’nin hocadan icazet almadığı için gelişmeyeceği görüşünü savunmuşlar, Erbakan’m ağırbaşlı ve tutarlı olmayan iç politikası üzerine Mehmet Hoca’nm kendisinden desteğini çektiğini belirtmişlerdi.

Nakşibendiye tarikatının Türk siyasetindeki ağırlığı da Mehmet Hoca’nın kişiliğine bağlanmıştı.

Hoca’nın vefatından sonra halife olarak yerine damadı Prof. Esat Coşan geçti. Coşan, Mehmet Hoca gibi camide resmi görevli değil. Ancak yine de belirli günlerde gelip irşad görevini yapıyor, vaazlar veriyor. İskender Paşa Cemaatı’nın politika üzerindeki etkinliği yine sürüyor.

Bazı gazeteler, aylık dergiler, basın organlarında çeşitli vesilelerle verilen beyanatlar, ropörtajlar yoluyla cemaat ve yöneticisi Prof. Coşan tesirlerini devam ettiriyor. Maddi ve manevi desteğini bu cemaattan alan bazı dernek ve vakıflar da faaliyette., Bunlardan İSPA bir seyahat şirketi olarak Hacc ve Umre için vatandaşlara yardımcı oluyor, ayrıca kurulan bir vakıf da yoksul öğrencilerin eğitim ve öğretim yapmaları için geniş bir örgüt kurmuş durumda.

Mehmet Zahid Kotku kimdir?

Vefatının onuncu yıldönümü nedeniyle adına bir sempozyum düzenlenen Kotku ile ilgili olarak basında şu bilgiler yayınlanmıştı:

“Seyyidiler sülalesinden olan Mehmet Zahid Kotku, 1897 yılında Bursa’da doğdu. İlk öğrenimini Bursa’da tamamlayan Mehmet Zahid kotku, Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Askerlik dönüşü çeşitli cami ve medreselerde öğrenimini sürdürdü. Gümüşhaneli Tekkesi’nin şeyhi Ömer Ziyaeddin Efendi’ye katıldı. O’nun ölümünden sonra Postnişin Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında öğrenimini sürdürdü. Tekkelerin kapatılması üzerine tekrar Bursa’ya döndü. Çeşitli camilerde imamlık yaptı. Nakşiler arasında Postnişin Mehmet Zaid İbni İbrahim el Bursevi adıyla da anılan Kotku, 1952 yılında İskenderpaşa Camii’nde görev yaptı. Bu arada Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa cemaatinin şeyhliğini yaptı. 1980 Mart ayında mide ameliyatı geçiren ve hacdan döndükten sonra 13 Kasım 1980 tarihinde vefad eden Mehmet Zahid Kotku, Bakanlar Kurulu kararı ile Süleymaniye Camii bahçesine gömüldü. Mehmet Zahid Kotku, cumhuriyet tarihinde Süleymaniye Camii bahçesinde gömülen ilk kişi oldu.

10 Mayıs 1988 tarihinde ölen, Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın annesi Hafıze Özal da vasiyeti üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Mehmed Zahid Kotku’nun Süleymaniye Camii bahçesindeki mezarının yanına gömüldü.”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.