İstanbul Irmaklar ve Göller

İstanbul ilinde en büyük akarsu, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akıp, Riva köyü yakınında Karade­niz’e dökülen Riva çayıdır. Bazı akarsular dereler halindedir ve il sınırları içinde göllere dökülürler: Küçükçekmece gölüne dökülen Sazlıdere; Büyükçekmece gölüne dökülen Karasu deresi; Terkos gölüne dökülen Istranca deresi. Boğaza dökülen dere­ler arasında en önemlileri, doğudan dökülen Göksu ve Küçüksu, batıdan dökülen İstinye deresi ve Büyükdere’dir. Kâğıthane ve Alibeyköy dere­leriyse Haliç’e dökülürler.

karaköy ve galata kulesiİstanbul İli sınırları içinde en büyük göl, yüzölçümü 25 km2 olan Terkos gölüdür. İstanbul’un 50 km kuzeyba­tısında Karadeniz kıyısına yakın bir yerde bulunur. Oluşum olarak do­ğal set gölleri grubuna girer. Terkos gölünün yerinde bulunan bir koyun ağzı, denizden gelen dalgaların oluş­turduğu birikimle tıkanmış ve koyu denizden ayıran bir set oluşmuş, bu set arkasındaysa bir göl meydana gelmiştir. Bol suyla beslenen göl, tuzu­nu yitirerek tatlı su gölü haline gel­miştir. Gölün doğusunda 1885’te ku­rulan tesis, göl sularını temizleyerek İstanbul’un Avrupa kesiminin önemli bir bölümünün içme suyunu sağlar; en derin yeri 11 m’dir. Yüzölçümü 16 km2 olan ve İstan­bul’un 15 km batısında yer alan Küçükçekmece gölü, Marmara denizi kıyısında eski bir koyun önünün tı­kanmasıyla oluşmuştur. En derin ye­ri 20 m olan gölün denizle bağlantısı vardır. Gölü denizden ayıran kordo­nun doğu kenarından gölün fazla su­yu denize boşalır. Lodos estiği za­mansa deniz suları bu yolla göle karı­şır. Bu yüzden gölün suları yarı tuz­ludur.

İstanbul’a 27 km uzaklıkta bulunan ve eski bir koyun darlaşma yerindeki bir setle denizden ayrılarak oluşmuş bulunan Büyükçekmece gölü, adının tersine Küçükçekmece gölünden da­ha küçüktür (11 km2). En derin yeri 3,5 m’dir, suları yan tuzludur. Gölü denizden ayıran kordon üstünde iki köprü bulunur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.