İtalyan ozanı Leopardi Kimdir?

İtalyan ozanı (Recanati, Marche, 1798-Napoli, 1837).

Soylu bir aileden gelen Giacomo Leopardi, yaşamının yirmi yılından fazla­sını katı bir Katolik olan babası ile sert ve ciddi kişilikli annesinin yanın­da Recanati’de geçirdi. Bu yalnızlık ve baskı dolu yaşamda avuntuyu, kendi­ni çalışmaya vermekte buldu. On beş yaşındayken gerçek anlamda kültür­lü bir kişi olmuş ve birçok şiiri yayım­lanmıştı. Ama aşırı zihin yorgunluğun­dan sağlığı bozuldu: Omurgasında meydana gelen bir eğrilik yüzünden görme duyusunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aynı dönemde dinsel düşünceleri açısından da bir bunalım geçirdi. Bu sırada, Canti (Li­rik Şiirler) başlığı altında toplayaca­ğı şiirlerini yazmaya koyuldu. 1821’de derin bir kötümserliğin sezildiği Bruto minöre’yi (Genç Brutus), 1822’de de Ultimo Canto di Saffo’yu (Sapho’nun Son Şarkısı) gerçekleştirdi.

1822 Kasımında ailesini terk ederek Roma’ya gitti. Ama yalnız yaşam sür­mekten ve anlaşılmamaktan dolayı düş kırıklığına uğrayınca, yeniden ça­lışmaya koyulacağı Recanati’ye dön­dü. 1824’te yergi ve acı dolu düzyazı biçimindeki kısa oyunları olan Operet­te morali’nin en önemli bölümlerini yazdı. 1825’te Milano, sonra da Bologna ve Floransa’ya giderek dönemin ünlü yazarlarıyla dostluk kurdu. Bu arada L ’infinito (Sonsuzluk) ve Alla luna (Ay’a) gibi önemli şiirlerini içeren İdilli (İdiller) adlı yapıtını yazdı. Has­talığının gitgide ilerlemesi üstüne Na­poli’ye gitti (1833) ve burada 14 Ha­ziran 1837’de öldü. Yaşamı, hastalık, sıkıntı ve anlaşılamamanın düşkırıklığı içinde geçen Leopardi’nin duyarlılığı koyu bir kötüm­serliğin izlerini taşıyan içten ve coş­ku dolu şiirlerinde kendini gösterdi. Şiirde olduğu gibi düzyazı alanındaki çalışmalarıyla ulaştığı yalınlık ve do­ğallık, Leopardi’nin İtalyan lirik ozan­ları arasında ön sırada yer almasını sağlamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.