Kaplan Hakkında Bilgi

Yarıkayaklılar (Fissıpedia) takımın­dan etçil memeli hayvan.

Kediler, aslanlar, parslar.vb’yle bir­likte kedigiller (Felidae) ailesinin üye.

Kaplanın (Panthera tigris) yalnızca bir türü vardır; yaşam yeri Asya’dır, ama Hindistan, Endonezya, Kafkasya ve Sibirya arasmda yer alan geniş bir alana yayılmıştır. En büyük kaplanlar, soluk renkli kalın postları bulunan Mançurya kaplanlarıdır.

Kaplanlar genellikle iri hayvanlardır, erkeklerin obuzbaşmda yüksekliği 1 m’ye erişir ve ağırlığı 100-200 kg arasında değişir.

Bir Hint kaplanıyla bir Sibirya kapla­nı arasında oldukça büyük farklar vardır. Hint kaplanınm kürkü, Sibir­ya kaplanınınkinden çok daha ince­dir.

Her ne kadar kaplan ve aslan kusur­suz bir biçimde melezleştirilirse de, bu iki cinsin töreleri birbirinden çok farklıdır: Kaplan, genellikle yalnız ya­şayan bir hayvandır; ormanlardan hoşlanır, çok kuşkulu olduğundan, do­ğal ortamında gözlemlenmesi güçtür (ama bir hayvanat bahçesinde doğdu­ğunda insana alıştırılabilir); sıcak en­lemlerde yaşayanlar serin yerler arar. Kedigillerin tümünün tersine, kaplan hem çok su içer, hem de yıkan­mayı çok sever.

Kaplan, avlarını daha çok geyikgiller (Cervidae) ve yabani boynuzlugiller (Bovidae) arasından seçer. Genellik­le insanın varlığı, kaplanı tedirgin eder; hayvan çoğunlukla insanlara rasladığında ormanları terk eder. Bu­nunla birlikte, “insan yiyici” kaplan­lar yalnızca bir efsane değildir. Ger­çekten de, kaplan acıküğında ya da av (sözgelimi, domuz, kümes hayvanı ya da balık) bulamadığında kendini yete­rince koruyacak güçte olmayan bir ço­cuğa ya da bir kadına hücum edebi­lir. Avını sistemli bir biçimde arar, sonra hücum eder.

Kürkü için avlanan kaplanın nes­li giderek ortadan kalkma yolundadır ve korunması için Asya’da çok sıkı ön­lemler alınmıştır. Günümüzde kaplan­ların toplam sayısı, 2 000’i Hindistan’ da olmak üzere 4 000 ya da 5 000 ka­dardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.