Kukumav ve Baykuş Hakkında Bilgi

Gece yırtıcıları takımından kuşlar. Kukumavlar, içinde yalnızca baykuş­gillerin (Strigidae) yer aldığı gece yır­tıcılarının temel özelliklerini gösterir­ler: Kukumavın iri bir başı, çevresin­de tüyden halkalar bulunan ileriye dö­nük gözleri, kıvrık bir gagası, tüylü ve iki parmağı genellikle ileriye dönük ayakları, ipek gibi yumuşak esmer ya da kestane rengi tüylerle kaplı bir gövdesi vardır. Gece yırtıcıları canlı avlarla, özellikle de kemirgenlerle beslenirler. Daha çok alacakaranlık­ta avlanan bu kuşlar, gözlerindeki ağ tabakanın çubuklu olması sayesinde karanlıkta çok iyi görürler. Avlarının sindirilemeyen bölümlerini (kemikler, gagalar, kabuklar) gagadan dışarı atarlar. Gece yırtıcıları yuvalarını ağaç deliklerine, yapılara, kayalıklara, bazen de yeraltına yaparlar. Yu­murtaları hemen hemen yuvarlak ve beyazdır. Yavrular uzunca bir zaman yuvada kalır. Gece yırtıcılarının bü­yük çoğunluğu yerleşik kuşlar olduğu için yavrular erişkin hale geldiklerin­de, bulundukları yerden ayrılmazlar. Bu kuşlara hemen hemen her kıtada raslanır. Batı Avrupa’da bir düzine gece yırtıcısı türü yaşar. Asıl kukumav (Athena noctua) tıknaz, çoğu za­man gün ışığında da görülebilen kü­çük bir gece kuşudur. Alaca baykuş ya da kulaksız orman baykuşu (Strix aluco) daha büyük (37 sm), ormanlar­da ve kentlerdeki parklarda yaşayan bir kuştur. Peçeli baykuş ya da pençe­li   kukumav (Tyto alba) tahıl ambar­larında yaşar. Garip beyaz bir tüyü vardır. Kanatları kızıl sandır. Egzotik gece yırtıcıları arasında da Afrika’da ve Güneydoğu Asya’da ya­şayan ve balıkla beslenen balıkçıl ku­kumavlardan söz etmek gerekir. Bun­lar, balıklan pike yaparak yakalar ve kaygan avları ayaklarındaki pullar yardımıyla tutarlar. Kuzey Amerika çölleri.yılanlar ve kemirgenlerle iç içe yaşayan in kukumavının (Speotyto) ya­şam alanıdır.

Başları kulağa benzeyen iki tüy deme­tiyle süslü olan baykuşgillere (Strigidae) genellikle baykuş adı verilir. Bunlardan bazıları da puhu olarak adlandırılır. Avrupa’da yaşayan bü­yük puhu (Bubo buhot 70 sm boyun­da turuncu gözlü bir kuştur. Bu kuşa günümüzde ancak dağlık bölgelerde ve kayalıklarda Taşlanmaktadır. Ku­laklı orman baykuşu (Asio otus) daha küçük ve daha yaygm bir kuştur, özel­likle kozalaklıların üstünde yaşar. Kü­çük puhu ya da cüce baykuşsa (Otusscops) Akdeniz bölgesinde yaygındır ve bir tarla kuşu büyüklüğündedir. Boş inançlar nedeniyle uzunca bir za­man uğursuz sayılan ve canlan yakı­lan baykuşlar, günümüzde doğal den­genin kaçınılmaz öğeleri olarak değer­lendirilmektedirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.