Kartal Kuşu Hakkında Bilgi

Kartal, kartalgiller (Falconidae) ailesinden kuş.

Büyük boylu kuşlar olan kartallar (Falconiformes) takımına bağlı bulu­nan kartalın çeşili türleri vardır; başlıcası Aquila olmak üzere de birçok cinsi bulunur. Kartalların en tanınmışı olan Avrupa dağlarının kaya kar­talı ya da altın kartal (Aquila chrysaetos), sürekli olarak ama az sayıda Alpler’de ve Pireneler’de yaşar. 80 sm boyunda, kanat açıklığı 2,45 m, ko­yu esmer tüylü güzel bir kuş olan kar­talın güçlü ve çengel gibi kıvrık bir ga­gası vardır. Olağanüstü uçma yetene­ğinde olan bu kuş, gökte kanatlarını açarak döner durur. Kaya kartalı özellikle dağlık yamaçlarda sık görü­lür. Bazı bölgelerde kıyılarda ve ovalardaki ormanlarda da yaşar; en be­ğendiği avlar, kartavuğu, kartavşanı ve dağsıçamdır. Genellikle 1 000- 2 000 m arasındaki yüksekliklerde bu­lunan kaya kartalının yuvası, 2 m yük­sekliğe erişebilen ve kayaların dolam­baçlı iç yüzlerinde yerleşmiş dal yığın­larından oluşur. Mart ayında gerçek­leşen çiftleşmeden sonra dişi iki yu­murta yumurtlar. Özellikle dişinin yattığı kuluçka süresi, yaklaşık kırk gündür.

Yavru kartallar önce beyaz hav türleriyle örtülüdürler; büyümeleri çok uzun sürer ve yuvalarım an­cak 80 günlükken terk ederler. Avru­pa’da Aquila cinsinden olan başka kartallar da vardır: Yaklaşık olarak aynı büyüklükteki şah kartal (Aquilaheliaca) İspanya’da ve Balkanlar’da yaşar. Kanatlarının üst bölümü beyaz renkli olan İberik ırkı, Endülüs’te Guadalquivir ırmağının kıyılarındaki ba­taklıklarda az sayıda bulunur; büyük bağırgan kartal (Aquiladanga) ve kü­çük bağırgan kartal (Aquila pomarina) çoğunlukla Orta Avrupa’da görü­lür. Aquila’ya yakın bir cinsten olan ak kuyruklu kartal (Haliaetus albicilla), deniz kartalı adıyla da andır; ka­ya kartalı kadar büyük olan bu tür de­niz ya da göl kıyılarında yaşar; Avru­pa’da giderek seyrekleşmiştir. Daha küçük yırtıcı kuşlardan olan beyaz ka­rınlı ve başında tepeliği olan balık kartalı (Pandion haliaetus) uçarak ba­lıkların üstüne atılır; yılan kartalı (Circaetus gallicus) yılanları ve öbür sü­rüngenleri avlar. Filipinler’de yaşa­yan Pithecophaga ve Güney Amerika’ da yaşayan Harpia gibi, korkunç ga­galan olan bazı kartal türleri de may­mun avlamada uzmanlaşmışlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.