Ansiklopedi

Güvenirliliği kabul görmüş, ansiklopedilerden derlenmiş ansiklopedik bilgiler.

Fotoğrafçılık Nedir? Tarihi ve Fotoğraf Çekme Tekniği (Dijital Öncesi Dönem)

Fotoğrafçılık Nedir? Tarihi ve Fotoğraf Çekme Tekniği (Dijital Öncesi Dönem), Fiziksel ve kimyasal olaylardan yararlanarak nesnelerin görüntüsünü tespit etme sanatı. Fotoğrafçılık (“fotoğrafi“) terimini ilk kez Ingiliz fizikçisi Charles Wheatstonel Şubat 1839 tarihinde, fotoğraf negatifinin bulucusu olan William Henry Fox Talbot’a gönderdiği mektupta kullandı. Fotoğrafçılığın Tarihi Eskiçağ’da, Aristoteles, Güneş’ten gelen ve deliklerden geçen ışığın yuvarlak görüntüler verdiğini […]

Fotogravür Nedir? Baskı Yöntemleri Nelerdir?

Fotogravür Nedir? Baskı Yöntemleri Nelerdir? Dizi halinde baskı yöntemleri için gerekli klişelerin gerçekleştirilmesini sağlayan fotomekanik yöntemler bütünü. Söz konusu yöntemler üç genel ilkeye bağlıdır. — tipografi; yalnızca kabarık bölümler basılabilir; — helyogravür; yalnızca oyuk bölümler basılabilir; — ofset (litografiden kaynaklanır); yüzeyler, yalnızca su ve yağlı cisimler (mürekkepler) arasındaki fiziksel bağdaşmazlık yoluyla basılabilir. Tipografi Nedir? En […]

Fotogrametri Nedir? Alanları Nelerdir?

Fotogrametri Nedir? Alanları Nelerdir? Fotoğraflardan yola çıkarak, bunların gösterdiği nesnelerin gerçek konumlarını ve boyutlarını ölçme sanatı; daha geniş anlamdaysa, bu ölçümü sağlayan yöntemler bütünü. Fotogametrinin Alanları Nelerdir? Bu bilime, ilk olarak, öncüsü olan Fransız albayı Laussedat tarafından “metrofotografi” adı verildi. Günümüzde, metrofotografi terimi, daha özel biçimde ayrı ayrı göz önüne alınan fotoğrafların ölçümlerinin bulunmasını, fotogrametri’yse […]

Fotoelektrik Nedir? Tarihi ve Çeşitleri Nelerdir?

Fotoelektrik Nedir? Tarihi ve Çeşitleri Nelerdir? Işık ışınımlarının yol açtığı elektrik olaylarının incelenmesi ve bunlardan yararlanan teknik. Bu olaylar, dalga uzunluğu gözle görünür, kızılötesi ya da morötesi tayfında yer alan bir ışınımın taşıdığı ışık enerjisinin dönüşümünü açıklar. C=300 000 km/s (boşlukta) hızla fırlatılmış fotonlar, yani ışınımı oluşturan enerji tanecikleri W=h.f eşitliğiyle belirlenen bir enerji taşırlar […]

Fosil Nedir? Fosiller Nasıl Oluşur?

Fosil Nedir? Fosiller Nasıl Oluşur? Tortul topraklarda bulunan, insan, hayvan ve bitki kalıntısı. Bir organizmanın fosilleşmesi için, her şeyden önce yıkıcı etmenlerin (suda erime, biyoloji ve atmosfer etkenleri) etkisi altında kalmaması ve bazı koruyucu koşullardan yararlanması gerekir. Bunlar özellikle toprağın içine gömülme ve özel koruyuculuğu olan ortamlarda kalmadır. Sözgelimi, buzul balçıkları, Sibirya’ daki mamutların, kendi […]

Fosfor Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları

Fosfor Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları, Atom numarası Z= 15, atom ağırlığı M= 30,9738 ve simgesi P olan ametal element. Elementlerin sınıflandırma çizelgesinin Vb sütununda ve üçüncü devrinde yer alır. Fosforun Doğal Hali ve Hazırlanması Fosfor, litosferin yaklaşık % 0,11’ini oluşturur. Özellikle kalsiyum ortofosfat [Ca3 (PO4)2] halinde bulunur. Başlıca maden yatakları A.B.D’nde (Florida), S.S.C.B’nde, Kuzey […]

Fosfat Nedir? Fosfat üretimi çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir?

Fosfat Nedir? Fosfat üretimi çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir? Fosforik asitin tuzu ya da esteri. Doğada çok sayıda çeşidi bulunan fosfatlar organik, yarı-organik ve mineral fosfatlar olarak sınıflandırılırlar. Organik Fosfatlar Fosforik asitin (H3PO4) esterleri olan organik fosfatların genel formülleri (R1R2R3) C-O-PO3 H2‘dir. Burada, R1, R2 ve R3 simgeleri, organik kökleri gösterir. “Enerji bakımından zengin” bağları bulunan biyokimyasal bileşikleri oluştururlar. Özellikle adenozin mono -, […]

Forum Nedir? Forum Biçimleri Nelerdir?

Forum Nedir? Forum Biçimleri Nelerdir? Eski Romalılar döneminde, Roma’da ve öbür kentlerde halkın kamu işlerini konuşmak için toplandığı alan. Eski Yunan’da siteyi kültür açısından üç uzam belirlerdi: Bunlardan biri, tanrısal uzam olan akropolis; düşünme ya da olayları alaya alma yeri olan ve Dionysos kültüne bağımlı bulunan,tiyatro; aklın, ikna etmenin, bildirişim kurma, yani konuşmanın yeri olan […]

Formik asit, formaldehit ve formol nedir?

Yağ asitleri adı verilen dizinin ilk öğesini oluşturan, H – C – O – H formüllü, karboksilli (metanoik) asit ile H – C – H formüll ü metanalin yaygın adı. Formik Asit Nedir? 1812 yılında Gehlen tarafından bağımsız bir organik asit olarak tanınan formik asit l00,8°C’ta kaynayan ve 8,6°C’ta billurlaşan, renksiz bir sıvıdır. Bazı böceklerin (karıncalar, […]

John Ford Kimdir? Başlıca Filmleri ve Filmlerinin Özellikleri

John Ford Kimdir? Başlıca Filmleri ve Filmlerinin Özellikleri, A.B.D’li film yönetmeni (Cape Elizabeth, Maine, 1895-Palm Desert, Kaliforniya, 1973). İrlanda kökenli olan John Ford (gerçek adı Sean O’Feeney) 1912’de kardeşi Francis’in yanma önce aksesuar görevlisi, sonra da rejisör olarak girdi, bir süre sonra da onun asistanı oldu. 1916-1920 yılları arasında otuz kadar sıradan western filmi çekti. Sessiz sinema […]

Sayfa 12 of 104« İlk...1011121314...203040...Son »