Atatürk’ün Ekonomi Alanında Özel Girişimcilerin Yanında Devletinde Yer Almasını İstemesi Nedenleri

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Özel Girişimcilerin Yanında Devletinde Yer Almasını İstemesi Nedenleri Genç Türkiye Cumhuriyeti büyüme döneminde özel teşebbüsün gelişmesi için çalışmalar yapılmış bunun yanında girişimlerde devlette yerini almıştır. Bunun Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.

Bu yıllarda yani 1929’da, liberalizme güven azalmış sanayileşmiş ülkelerde Dünya Buhranı başlamıştır. Devlet üretimde daha çok yer almaya başlamıştır.

Dünya emperyalizmine karşı ülke olarak kendini daha iyi savunabilmek için, bir an önce devlet eliyle sanayileşmek olduğu düşüncesi yaygındır.

1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarılmış özel kesime büyük kolaylıklar sağlanmış fakat özel kesim yatırımlarında büyük bir artış sağlanamamıştır.

Özel sektör halkın ihtiyaçlarına göre üretim yapmaktansa kendilerine maksimum kar getirecek alanlara yönelmesi.

Devletin Türk tarihindeki önemi ve ağırlığı nedeni ile devletten çok şey beklenmekte bu düşünce.

1930 yılının Kasım’ı ile 1931 Mart’ı arasında Atatürk’ün çıktığı büyük yurt gezilerinde çoğrafi dengesizlikleri sosyal adaletsizlikleri görmüş. Bu adaletsizlikleri giderebilmek için geri kalmış bölgelerde devlet eliyle önlemler alınmasını istemiştir.

Ülkede özel kesiminde elinde yeterli sermaye birikiminin olmayışı büyük çaptaki yatırımları imkansız hale getiriyordu. Bu çaptaki yatırımların gerekliliği devletin bu alanlara yatırımı mecbur bırakıyordu. Bu yatırımlar aynı zamanda sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak görülmüştür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.