Coğrafya

Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

Ülkemizde dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri konu kapsamında ilk başlık olarak bu konuyu ele alıyoruz. Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Ülkemizde en etkili dış kuvvet akarsulardır. Çünkü ülkemizde akarsu ağı yaygındır. Yağışlı mevsimde akarsu faaliyetleri artarken kurak dönemlerde ise azalmaktadır. Akarsular iç kuvvetlerin oluşturduğu temel araziyi işleyerek yeryüzü şekillerinin çeşitliliğini arttırmaktadır. Ülkemizin yükseltisinin oldukça fazla olması akarsu faaliyetlerini […]

Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi

Kıtaların kayması, orojenik hareketler, epirojenik hareketler, depremler ve volkanizma, bunların etkisi ile uzun yıllar içinde deniz olan yerler kara hâline gelirken kara olan yerler de deniz sularının altında kalmıştır. Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi Ülkemizin bulunduğu kara parçası da levhaların bu hareketeleri sonucu oluşmuştur. Haritalar incelendiğinde Türkiye arazisi ve çevresinin oluşum aşamaları görülebilir. Mezozoik sonunda ülkemizin bulunduğu yerde Tetis Denizi […]

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı nasıldır?

Yaşadığınız alanda hangi yer şekilleri bulunmaktadır? Yakın çevrenizdeki yer şekilleri sizce nasıl oluşmuş olabilir? Türkiye’de yer şekillerinin çeşitliğinin fazla olmasının nedenleri ile ilgili neler söylenebilir? Bu sorulara cevap arayacağız. Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı Türkiye’nin oluşumunda farklı jeolojik zamanların etkileri görülmektedir. iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile farklı özelliklere sahip yer şekilleri oluşmuştur. Türkiye’deki yer şekillerinin […]

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri

Yaşadığınız yerin diğer yerlerden ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu özellikler yaşadığınız yere nasıl bir değer katmıştır. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırt edici hangi özellikleri bulunmaktadır? Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri Yeryüzünde herhangi bir yerin, unsurun ya da meydana gelen bir olayın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu da konum analizi ile gerçekleştirilir. Mutlak ve göreceli konum olmak üzere iki […]

Ganj ve Brahmaputra Irmağı Hakkında Bilgi

Ganj ve Brahmaputra Irmağı Hakkında Bilgi, Asya’da iki ırmak. Himalaya’dan doğan bu iki kutsal ırmak geniş Bengal deltasında birleşmeden önce, Hindistan’ın kuzey eyaletlerini sular. Ganj Irmağı 2700 km uzunlukta olan Ganj ırmağı kollarıyla birlikte 1 milyon km2’den daha geniş bir ovayı sularıyla besler. Bu ova nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık yerlerinden biridir. Hindu inançlarına göre, […]

Martinik Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Martinik, Atlas Okyanusu’nda, Küçük Antiller’ de (Rüzgâr adaları) ada. Fransa’ya bağlı bir denizaşırı yönetim bölgesi olan Martinik, Guadeloupe’tan 130 km kadar uzakta, Dominik ve Saint-Lucia (İngiltere’ve bağlı) adaları arasına yer alır. Coğrafya Uzunluğu en fazla 65 km’yi, genişliği de 24 km’yi bulan Martinik’te hemen hemen tümü de kıyıya yakm bulunan ve en önemlisi Lamentin ovası olan […]

Marmara Denizi Hakkında Bilgi

Marmara Denizi, Tamamı Türkiye toprakları içinde ka­lan iç deniz. Kara içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan Marmara denizi kıtalararası büyük bir deniz olan Akdeniz’in kolu­dur. Yüzölçümü 11 352 km2‘dir. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan iki önemli denizyolu ile öbür denizlere bağlanır. Kuzeyde îstanbul boğazı ile Karadeniz’le bağlantı sağ­lar, güneybatısında Çanakkale boğa­zıyla Ege denizi ve Akdeniz’e açılır. […]

Marmara Bölgesi Ekonomisi ve Geçim kaynakları

Yüzey şekilleri ve iklimi yer yer bü­yük ölçüde değişen Marmara bölge­sinde tarımda da büyük bir çeşitlilik gözlenir. Ekili alanlar arasında tahıl tarlaları başta gelir. Bölgenin hemen her yanında (ama en çok Tekirdağ ve Bilecik illerinde) ekilen ve alman ürün bakımından ön sırada yer alan buğday üretimi, Türkiye buğday üre­timinin % 15’ini aşar. Arpa çoğu yer­de […]

Marmara Bölgesi Şehirleri ve Özellikleri

Bölgedeki yerleşmelerden 74’ünün nüfusu 10 000’in üstündedir. Bu 74 yerleşmeden 7’sinin nüfusu 100 000’i geçer (İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Balıkesir, Gebze, Edirne); 13 yerleşme yerinin nüfusu 50 000- 100 000 arasındadır (Sultanbeyli, Te­kirdağ, Bandırma, Çorlu, İnegöl, Esenyurt, Yalova, Yarımca, Gölcük, Çanakkale, Danca, Lüleburgaz, Gemlik). Bunları izleyen 12 yerleşme yerinin nüfusu 25 000-50 000 arasın­dadır (Kırklareli, […]

Marmara Bölgesi İlleri ve Nüfusu

Nüfus Marmara bölgesi şu illerin tamamını sınırları içine alır: Edirne; Kırklareli; Tekirdağ; İstanbul; Kocaeli. Çanak­kale ilinin Edremit körfezi kıyısında küçük bir kesimi Ege bölgesine girer. Sakarya ilinin de doğu ve güneydo­ğusunda küçük bir kesimi Karadeniz bölgesinde yer alır. Bazı illerin de ba­zı ilçeleri komşu bölgelerdedir. Bile­cik ilinin Söğüt, İnhisar, Yenipazar ve Gölpazarı ilçeleri Karadeniz böl­gesine, […]

Sayfa 2 of 912345...Son »