Kimya

Alternatif Enerji Kaynakları Bor ve Hidrojen Enerjisi

Klasik enerji kaynaklarına ( petrol, elektrik ) alternatif olarak tercih edilen enerji kaynaklarıdır. Bilindiği üzere küresel ısınma son yılların en etkili sorunlarından birisidir. Dünyayı tehdit eden küresel ısınma klasik olarak bildiğimiz enerji kaynaklarıdır. Bunların başında petrol gelmektedir. Fosil yakıt rezervlerinin tükenmesi sonucunda ise bazı bilim adamları bu enerji kaynaklarına alternatif enerji kaynakları araştırması yaparak küresel […]

Atom Bombası ve Hidrojen Bombasının Dayandığı Temel ve Etkilerinin Araştırılması?

Atom Bombası Nedir? Ortaya çıkan bir enerji çeşididir. Ortaya çıkması ise şu şekilde olur. Kararsız atomlar düşünün, bu atomların çekirdeklerinde zincirleme denilebilecek şekilde bölünmesi veya reaksiyon göstermesi sonucunda patlama meydana getirmesidir. Olur, da bu zincirleme hareketlerin kontrol edilebilir şekilde yürütülmesi ele alındığında nükleer santral elde edilmiş olur. Atom ’un 3 yapıdan oluştuğunu herkes apaçık bilmektedir. […]

Çekirdek Tepkimeleri ile Kimyasal Tepkimeler Arasındaki Farklılıklar ve Nedenleri

Bu yazımızda Çekirdek Tepkimesi ve Kimyasal Tepkimesi arasındaki farklılıkları sizlere anlatacağız. Bu anlatımın yanı sıra bu farklılıklara sebep olan nedenleri detaylı bir şekilde tek çatı altından sizlere anlatma gereği duyuyoruz. Ancak öncesinde Çekirdek Tepkimesi nedir ve sonrasında Kimyasal Tepkimesi nedir sorularının cevaplarını sizlere verdikten sonra ana konuyu detaylandıracağız. Çekirdek Tepkimesi Nedir? Nükleer reaksiyon diyebileceğimiz bir […]

Kimyasal Gübrelerin Osmoz ve Turgora Etkileri

Bitkiler için olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran yani bitkilerin gelişmesini engelleyen çözünebilir tuzlar aslında bitkilere zararlı bir yapıdadırlar. Mevcut tuzların karışımları, alaşımları farklı etkiler gösterebilir. Hızlı bir şekilde yok olma ve gelişim sorunu gibi örnek verebiliriz. Farklı bitkiler aynı dozajda tuzun sayesinde yine farklı bir şekilde gelişim sağlarlar.  Bitkilerin tuzdan etkilenmesini iki ana temel de toplayabiliriz. […]

Seste rezonans olayı ve günlük hayattaki etkileri

Rezonans mühendislik teknik açıdan “genliğin sonsuza gitmesi” biçiminde açılanmaktadır. Periyodik bir etkinin altında bulunan sistemde salınımlar yaşandığı su götürmez bir gerçektir. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yer değiştirme miktarı genlik olarak tanımlanmaktadır. Bu salınım hareketi sistemin doğal frekansına eşit olursa eğer ki, sistemin genliği sonsuza kadar artma eğiliminde olmakta ve bu olaya da rezonans […]

Moleküller arası etkileşimler ile yüzey gerilim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Büyün sıvı maddelerde gücü sıvının türüne göre değişme gösteren moleküller arası çekim kuvvetleri bulunmaktadır. Sıvı maddelerde iç kısımlarda moleküller çevredeki komşu moleküller tarafından her taraftan eşit olacak şekilde, farklı bir bakış açısından tarif etmek gerekirse küresel ve simetrik bir şekilde çekim kuvvetlerinin etkisi altında bulunur. Bu yolla sıvı içindeki moleküle etki eden kuvvetler birbirini dengelemektedir. […]

Işıkta tam yansıma olayı ve sınır açısı

Yansıma olayı, homojen bir ortam içinde dalgaların yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön ve doğrultu değiştirip geri gelmesi olayına denilmektedir. Yansımanın genel örnekleri ışık, ses ve dalgalardır. Düzlem aynalarda yansıma, saydam ortamda hareket eden ışığın herhangi bir yüzeye çarparak geri dönme olayına denilmektedir. Yansıma olayında ışığın hızı, rengi ve frekansı değişmez sadece yönü değişmektedir. Işığın yansıması, […]

Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz. (Türler arası etkileşimleri gücü ve zayıf şeklinde sınıflandırmak yerine atomlar arası ve moleküller arası sınıflandırmanın ne gibi bir sakıncası olabilir)

Bu ayrımı yapabilmek için ilk olarak kimyasal bağların ne olduğunu bilmek gerekmektedir.  Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulunduklarında daha kararlı olmaları gerekmektedir. Genel olarak kimyasal bağ oluşum esnasında dışarıya enerji verilmektedir. Atomlar bağ yaparken elektron dizilişlerini soygaz elementlere benzetmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlardan ilki iyonik bağlardır. Elektronların bir atomdan diğer bir atoma aktarılması ile […]

Elmas çok sert iken grafitin yumuşak olması bu katıların hangi özellikleri ile açıklanabilir?

Bilinene tüm maddeler yeteri kadar soğutulduğunda hal değiştirerek maddenin katı haline geçmektedir. Oluşan katıların doğası, atom, iyon ya da molekülleri bir arada tutan kuvvetlere bağlıdır. Katılar kristal ya da amorf olarak olabilmektedir. Kristal katılarda moleküller düzenli bir şekilde sıralanmış olarak bulunmaktadır. Tuz ve şeker kristal katılara verilebilecek en iyi örnekleri oluşturmaktadır. Amorf katılarda ise moleküller […]

Buzun, sofra tuzu kristallerine göre daha yumuşak olmasının sebebini açıklayınız.

Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı atomlardır. Ancak çevrede görülen maddelerin oluşabilmesi için bu atomların diğer atomlar ile etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bu etkileşim sonucunda ise molekül denen yapı oluşmaktadır. Bu molekül oluşumu kimyasal bir etkileşim olmakla birlikte bu etkileşimin çeşidine göre maddeler bazı karakteristik özellikler kazanmaktadır. Bu özellikler sertlik, dayanıklılık ya da kaynama ve donma […]

Sayfa 2 of 3123