Buzun, sofra tuzu kristallerine göre daha yumuşak olmasının sebebini açıklayınız.

Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı atomlardır. Ancak çevrede görülen maddelerin oluşabilmesi için bu atomların diğer atomlar ile etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bu etkileşim sonucunda ise molekül denen yapı oluşmaktadır. Bu molekül oluşumu kimyasal bir etkileşim olmakla birlikte bu etkileşimin çeşidine göre maddeler bazı karakteristik özellikler kazanmaktadır. Bu özellikler sertlik, dayanıklılık ya da kaynama ve donma noktası gibi özelliklerdir. Suyun katı hali olan buzun, sofra tuzu kristallerine göre daha yumuşak bir yapıya sahip olmasının nedeni bu molekül yapılarıdır. Öte yandan buzu ve sofra tuzunu oluşturan moleküllerin içerdiği atomların birbiri ile bağlanma şekli farklı olmakla birlikte bu sertlik durumunun gerçek nedenidir.

Sofra tuzu oluşması için atomlar iyonik bağ gerçekleştirmektedir. İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasında elektrostatik kuvvetlere dayanarak oluşturulan kimyasal bir bağdır. En dış katmanındaki elektron kabukları tamamı ile dolu olan atomlar kararlı bir yapıya sahiptirler. Bu durumda başka atomlar ile etkileşime geçmezler. Oysa dış kabuk dolu değilse atomlar bu kabuğu doldurma eğilimi göstermektedir. Bu noktada atomlar iki farklı yol izleyebilmektedir. İlk olarak dış kabuktaki dolu olmayan atomlardan kurtularak zaten dolu olan bir alt kabuğu son kabuk olarak kullanmak ya da dış kabuğa dışardan elektron alımı yaparak tamamlamak.

Buz ya da sıvı hali olan su ise hidrojen bağı ile oluşan bir molekül yapısına sahiptir. Hidrojen bağları, zıt kutuplu kimyasal maddeler arasında olan çekim kuvvetinin özel bir çeşididir. Hidrojen bağı adı, bu bağ türünde hidrojen kullanılmasıdır. Eğer hidrojen mağı yapan atom iki atom arasında ortak olarak kullanılıyorsa bağ zayıf bir bağ olacaktır. Bu bağlar ile oluşan su, buz haline dönüştüğü zaman bağlar nedeni ile dönüşme sırasında komşu molekülü yakalamaktadır. Ancak buzu oluşturan bu moleküller arasındaki boşluk çok fazladır. Öte yandan hidrojen bağları karakteristik olarak iyonik bağlardan daha zayıf bağlardır.

Sofra tuzunun buzdan daha sert bir madde olmasının nedeni aralarındaki molekül bağı farkı olmasıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.