Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz. (Türler arası etkileşimleri gücü ve zayıf şeklinde sınıflandırmak yerine atomlar arası ve moleküller arası sınıflandırmanın ne gibi bir sakıncası olabilir)

Bu ayrımı yapabilmek için ilk olarak kimyasal bağların ne olduğunu bilmek gerekmektedir.  Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulunduklarında daha kararlı olmaları gerekmektedir. Genel olarak kimyasal bağ oluşum esnasında dışarıya enerji verilmektedir. Atomlar bağ yaparken elektron dizilişlerini soygaz elementlere benzetmeye çalışmaktadırlar.

Bu bağlardan ilki iyonik bağlardır. Elektronların bir atomdan diğer bir atoma aktarılması ile oluşan kimyasal bağlardır. Tepkimeye giren atomlardan biri elektron alarak pozitif, diğeri ise elektron vererek negatif yüklü olurlar. Bu şekilde atı ve eksi bir şekilde yüklenene atomlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti, iyonları kristalik bir yapı içinde tutarlar. Metal ve ametal elementler arasında oluşan bu bağda metal atomları elektron verirken, ametal atomlar elektron almaktadır. Zıt yüklü atomların birbirine bağlanması ile oluşan bu bağ oldukça kuvvetli bir bağ çeşididir.

Bir diğer bağ ise kovalent bağlardır. Bu kimyasal bağ oluşumu sırasında atomlar arası elektron alışverişi olmaz, atomlar elektronları ortak bir şekilde kullanırlar. Elektron almak ya da verme isteği iyonik bağlarda olduğu kadar kuvvetli olmaması halinde ortak bir şekilde kullanılması sonucu oluşan bağlardır. Kovalent bağlar yapı itibari ile ikiye ayrılmaktadır. Apolar kovalent bağlar, aynı tür ametal atomların birleşmesi ile birlikte oluşmaktadır. Apolar kovalent bağlara verilebilecek en iyi örnek iki oksijen atomunun birbiri ile yaptığı bağdır. Bir diğer kovalent bağ çeşidi ise polar kovalent bağlardır. İki farklı cins ametal atomunun bir araya gelmesi ile birlikte oluşmaktadır. Bu bağlar yine ortaklaşa kullanım vardır ancak iki farklı atomdan oluşması nedeni ile bir uç pozitif diğer uç ise negatif yüklü olur. Bu sebeple polar kovalent bağlar, apolar kovalent bağlardan daha kuvvetli ancak iyonik bağlardan daha zayıftır.

Son olarak metalik bağlar ile oluşan bağlar bulunmaktadır. Metal ve alaşımlar ile oluşan bağlar olarak bilinirler. Metal atomları üç boyutlu bir yapı etrafında dolaşmakta ve serbest halde bulunmaktadırlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.