Kültürün oluşması ile yaşanılan bölge arasında sizce nasıl bir ilişki kurulabilir?

Doğrudan bir ilişki vardır. Arap kültürü çöl bölgesine göre şekillenmiştir. Türk kültürü de Orta Asya bölgesine göre şekillenmiştir. Sosyal yaşamı, giyim kuşamı, ev şekilleri ve düzeni, geçim kaynakları, savaşçıl bir toplum olması yaşanılan bir bölgeyle direk bağlantılıdır. Orta Asya coğrafi ve iklim özellikleri sebebiyle Türk toplumu konar göçer olmuşlardır. Kış mevsiminde geniş, yüksek otlaklarda hayvanlarını otlatmışlar, kış mevsiminde de vadilere inmişlerdir. Bu durum Türklerde çadır kültürünü geliştirmiştir. Sosyal yaşantıları, oba şeklinde olmaktadır. Konar göçerlik sebebi ile Türklerin hayatları at sırtında geçmiş, savaşmayı iyi bilirlerdi. At üstünde ok kullanabilen bir millettiler.

Toplumların kültürlerinin oluşmasında yaşanılan bölgenin etkisi çok fazladır. Bu durum dini inançlara da yansımıştır. Göcebe hayatı mimaride gelişmeyi engellemiş, devamlı kırda çadırlarda yaşamışlardır. Bu durum Türkleri gökyüzü ile her an karşı karşıya bırakmış, Türklerde Göktanrı inancı gelişmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. sosyal dersim için bu siteyi daha çok kullanmalıyım her şey için sağolun işime yarıyo tşkkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.