Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları yerlerin coğrafi özellikleri ile kültürel özellikleri arasındaki ilişki

Aşağıdaki Metni okuyunuz ve fotoğrafları inceleyiniz. Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları yerlerin coğrafi özellikleri ile kültürel özellikleri arasındaki ilişkiye örnekler veriniz.

Türk tarihinin ilk dönemleri Orta Asya bozkırlarında geçmiştir. Bozkırdaki şartlar Türklerin yaşayışlarını, örf ve adetlerini derinden etkilemiştir.

türk bozkır hayatından bir görünüm

Bozkırlar geniş otlaklar nedeni ile hayvancılığa elverişli idi, Tarım ise daha sınırlı bölgelerde yapılabiliyordu. Türkler, bozkır şartları gereği göçebe bir hayat yaşıyordu. Keçe çadırlarda otururlardı. Koyun, at, sığır gibi hayvanlar beslerlerdi. Hayvanlarına otlak bulabilmek amacıyla yaylak ve kışlak arasında dolaşıyorlardı. Orta Asya’nın acımasız şartları ve göçebe yaşamı Türk insanını yaşayabilmek için silahlı örgütlenme yanında insan sağlığı, hayvan sağlığı, tarım, meteoroloji, yön tayini, coğrafya, hayvansal üretim ve dokumacılık konularında uzmanlaştırdı.

Türklerin yaşadığı Orta Asya fiziki şartları, kültürlerine yansımıştır. İklim özelliklerinden dolayı sürekli yer değiştirmek zorunda olmaları, göçebe çadır yaşamını Türkler için bir kültürel öge olmuştur. Türklerde tarımsal faaliyetler gelişememiş bu yüzden de yerleşik hayata geçilememiştir. Göçebe at üstünde hayatları onları iyi bir savaşçı yapmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.