Atın Türklerin Hayatındaki Yeri Nedir?

Aşağıda, Türklerin güçlü devlet kurmasında atın önemini belirten bir metin verilmiştir. Metini okuyarak atın Türklerin hayatındaki yerini açıklayınız.

Aşağıdaki metine göre bir at Türkün her şeyidir. Geniş bozkırda bir yerden bir yere gitmek için ulaşım için kullanır. Geniş otlaklarda sürülerini otlatmak için kendisi at kullanır. Konar göçer oldukları için taşınmalarda atları kullanmışlar. Savaşlarda ustaca atları kullanmışlardır. Türklerin hayatlarının en önemli parçalarından bir tanesidir. Türk hakanı atlarını öldürdüm derken, kendileri için atların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Atlarını öldürdüm artık onlar yaşayamaz diyor. Hayat için en önemli unsurun at olduğunu göstermektedir. Milletime at verdim derken, milleti için en değerli işi yaptığını söylemektedir.

Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı gibi Türkler adeta uçarcasına atlarını kullanmışlar, bu şekilde efsaneleşmişlerdir.

Türkler, yalnız Asya’da binici bir millet olarak tanınmış değildir. Onlar milattan 2000 yıl öncesinden itibaren fethettikleri her yere atı da beraberlerinde götürmüştür. Milletlere binicilik hocalığı yapmışlardır. Türklerin binicilik şöhreti, Avrupa’ya yaptıkları akınlarla dillere destan olmuştur.

Türk hakanları, bir milleti yendiklerini anlatmak için “Sürülerini, atlarını öldürdüm.” Türk milletine zafer ve galibiyet sağladıklarını anlatmak için de “Milletime at verdim, at sürüleri aldım.” derlerdi. Attila “Atımın bastığı yerde ot bitmez.” demiştir.

Orhun Kitabeleri, Türklerin biniciliğe verdikleri önemi gösteren kayıtlarla doludur. Eski Türkler sürüleri ile geçinir, atın etini yer, sütünü içer, derisini kullanırdı. Sürülerini koyun, keçi, at, deve, öküzlerden oluştururdu. Eski Türklerde kadın ve çocuklar da binici idiler. Kaşgarlı Mahmut Türk’ün atı kanadıdır diyor. Bu anlamlı söz, manalarla doludur. Bu söz ile Kaşgarlı Mahmut, Türkleri uçan kuşa benzetiyor uçmak için kanat lazım. Bu kanat, Türkleri dünyaya hâkim kılan atlardır. Türklerin av törenleri de biniciliğe olan bağlılık ve ilgilerini gösterir. Sürek avlarında, hakan, başta yürür, onu binlerce atlı takip ederek müthiş avlar düzenlenirdi. Avlanmadan sonra büyük bir on ziyafeti verilir, kısraklar, sığırlar, koyunlar kesilirdi.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Merhaba, bu konuda Tubitak Projesi olarak Gazi Üniversitesi’nde sergilenmiş çalışmayı inceleyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.