Kunut dualarından hangi ilkeleri çıkarabilirsiniz?

Kunut dualarından hangi ilkeleri çıkarabilirsiniz? Kunut dualarından çıkardığımız ilkeleri maddeleyelim:

  • Allah yardım eden, doğru yola ulaştıran ve affedicidir, ki bunları O’ndan isteriz.
  • Allah’a inanmalı, ve yaptığımız hatalar için, pişman olmalı, tekrar yapmamaya söz vermelidir, tövbe budur.
  • İyilikler Allah’tan gelir, bunun Allah’a güvenmeli ve Allah’ı övmeliyiz.
  • Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür etmeli, nankörlük etmemeliyiz.
  • Allah’a isyan, günahlar içinde olanlarla vakit geçirmemeli, arkadaşlık kurmamalıyız.
  • Allah yolunda olmak için, namaz kılmalı, secde etmeli ve ibadetimiz sadece O’na olmalı.

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’lhayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfuruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Allah’ım! Senden bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz. Sana iman eder ve tövbe ederiz. Sana güvenir, her hayrı senden bilir ve seni överiz, sana şükreder ve nimetlerine karşılık nankörlük etmeyiz. Sana isyan edenlere karşı durur ve onları terk ederiz.

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfidu narcû rahmeteke ve nehşâ azâbek. İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhig.

Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır, senin rahmetini umar ve azabından korkarız. Hiç şüphe yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.