İslamın Temel İlkeleri

İslamın temel ilkelerine amentü adı verilir: Allah’ın birliğine, onun melek­lerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, ahirete, kadere iman ilkeleri amentüyü oluşturur. Her Müslümanın bunlara inanması şarttır. Ay­rıca, İslamın kendine özgü ibadetleri ve davranış biçimleri de vardır; amentü ile belirlenen iman ilkeleri, amel denen uygulama kurallarıyla bü­tünlenir. İnsanın Allah ile ilişkilerini iman çerçevesinde belirleyen İslam dini; insanın insanla olan ilişkilerini de yalnız ahlak öğütleriyle değil, hu­kuki emir ve yasalarla belirler; bu be­lirleyici bilgiler fıkıh bilimine konu olur. İbadetlerin başında namaz gelir. Her gün beş vakit (sabah, öğle, ikin­di, akşam, yatsı) kılınan namaz. İslamda farzdır. Camilerde toplu olarak ve tek başına kılınan vakit namazlarının dışında, cumaları, bayramların ilk sa­bahı ve cenazelerin ardından, yalnız erkeklerin kıldığı toplu namazlar da vardır. Ramazan ayındaysa yatsı na­mazından sonra kılman teravih nama­zı ve hiçbir koşula bağlanmadan “Allah rızası” için kılınan nafile namazı bulunmaktadır.

Namaz vakitlerinde Müslümanlar ezan aracılığıyla ibadete çağrılırlar. Namazdan önce abdest alma denen özel bir yıkanma yöntemiyle gereken temizlik yapılır.

İslamın ikinci önemli ibadeti oruç’tur. Ramazan ayı boyunca, gün doğumun­dan (imsak), gün batınıma (gurup) ka­dar hiçbir şey yemeden ve içmeden yapılan bu ibadet, ramazan bayra­mıyla son bulur.

İslamın, uyulması gereken farzların­dan biri de, sağlığı yerinde ve yeterli parası olan kişilerin Kâbe’yi ziyaret ederek hac yapmasıdır. Zekât ise, Müslümanlara emredilen bir tür pa­rasal ibadettir. Önceleri zorunlu bir devlet vergisi gibi konan zekât, daha sonra bireysel bir nitelik almıştır. İslamda din için cihat, emredilenleri yapmak ve öğütlemek, yasaklanan şeyleri yaptırmamak ve engellemek de ibadetler arasındadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.