Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan iletişim araçlarını araştırınız.

Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan iletişim araçlarını araştırınız. Bu araçların o dönemlerdeki işlevleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Telgraf; Milli Mücadele döneminde acil durumlar içinde en çok kullanılan iletişim aracıdır. Hızlı olması sebebiyle Atatürk’ün mümkün olduğunca çok kullanmıştır.

Gazete; Kurtuluş savaşı döneminde Anadolu’nun haklı mücadelesini, Anadolu ve Dünya’ya duyurmak için kurulmuş, ve bu görevini başarı ile yerine getirmiştir. Milli Mücadele ilk zamanından itibaren gazeteler çıkartılarak, Atatürk’ün sözleri ve mesajları Anadolu’nun her tarafına yayılmıştır.

Anadolu Ajansı, Türk kamuoyunu; yanlış yollara sürükleyecek, ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı ulusu uyarmak, ulusal kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri, Büyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe halka ulaştırmak suretiyle hükümetle halk arasındaki bağlantıyı kurmakla görevlendirilmişti.

Radyo; 1927 yılında kurulmuştur. Tesirli ve çok hızlı bir araçtır. Bir haberi, bildiriyi, yada mesajı ülkenin her yerine biranda ulaştırmak mümkündür. Bununla ilgili Atatürk’ün sözleri; Bir insanın, herhangi bir yerde söylediği sözleri sadece orada bulunanlar işitebilir, tesiri ani ve sınırlıdır. Bu sözler radyo ile söylenirse bütün dünya işitebilir. Telgraf da fikirlerin yayılmasında en seri araçtır. Fakat söz, bir gramofon plağına geçerse özellikle bir gazete ya da kitaba geçerse fikir, yazılı hâle gelmiş olur ve bütün dünyada okunur, doğal olarak gelecek nesillere de ulaşır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

   1. bencede bu kadar yeterli fazlası sıkıcı geliyo heem göze hemde dile :)yani bna göre

   1. Yukarıda yazıda ifade edildiği gibi radyo 1927 yılında kurulmuştur. Kurtuluş yıllarında yoktur ama cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuştur.

 1. bence bunlar yetersiz geliyo ödevimede banada çünkü fazla bilgi yok fazla bilgi olsa daha iyi olurdu…

 2. biraz daha bilgi verebilir misiniz lütfen rica ediyorum ödevim var da bu siteyi beğeniyorum zaten eminim görüşlerimizi dikkate alırsınız…

  1. Kitle iletişim araçları ve özelikle de basın, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi devrim sürecinde de Atatürk’e ve çağdaşlaşma hamlelerine destek vermiştir. Gücünü halktan alan Atatürk, devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Basının umumi hayatta ve Cumhuriyetin ilerleme ve gelişmesinde sahip olduğu vazifeler yüksektir. Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması hususunun duyarlı olduğunu kayda değerdir. Atatürk
   Kitle iletişim araçları, özellikle okuma-yazma bilmeyi gerektirmeyen radyo ve televizyon, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde toplumsal gelişmede ya da modernleşmede kimi koşulların yerine getirilmesi ve değişkenlerin denetim altına alınmasında kullanılmıştır. Tüm yenileşme çabalarında, geleneksel toplumlardan çağdaş toplumlara geçişte ulusallaşma, ulusal devlet kurma, ulusal bir siyasa izleme, ulusal bir kültür yaratma ve bunu halka yayma temel amaçlardan biri olmuştur. Yenileşmenin, değişmenin, çağdaşlaşmanın bu temel aşaması, Atatürk devriminin ulusçu, halkçı, laik, cumhuriyetçi içeriğiyle girişilen her eylemde göz önünde tutulmuştur. Kitle iletişim araçları ve özelikle de basın, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi devrim sürecinde de Atatürk’e ve çağdaşlaşma hamlelerine destek vermiştir. Gücünü halktan alan Atatürk, devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Bu nedenle kitle iletişim araçları, devrimin başlangıç yıllarından itibaren Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu amaçla daha Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu Ajansı kurulmuş, 1927 yılında yayına başlayan radyoyu devletleştirme yoluna gidilmiş, hükümetin sözcüsü durumunda olan gazeteler yayın hayatına başlamış, Atatürk devrimlerinin içte ve dışta tanıtımını yapan dergiler çıkartılmış, devrim kurumları tarafından kitaplar ve broşürler çıkartılarak bunların halka ulaştırılması sağlanmıştır. Her yeni devlette olduğu gibi Türkiye’de de devrim, kendine özgü siyasal, ulusal kültürü yaratmak, bunu geliştirmek, siyasal, kültürel toplumsallaşma yöntemiyle bu kültürün tüm toplumca benimsenmesine çalışmak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk, kurulan yeni devletin, gerçekleştirilmek istenen devrimin, uygulanan yeni düzenin bir yaşam biçimi olarak tüm ulusça, halk tarafından içtenlikle benimsenmesi gereksinmesinden doğmaktadır. Türk devriminin yaratıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün değişme yöntemi, ihtilalın ve reformun yöntemi değildir. İnkılâp yöntemidir. İhtilalde olduğu gibi şiddete dayanan bir toplumsal değişme yerine, toplumu kökten değiştirmek, kurumsal değişiklikler yapmak için, halka inanan ve onu eğiterek, ikna etmeye çalışan bir yöntemdir. Devrim yöntemi diğer yandan, yenileşme yöntemleri gibi hızı ve kapsamı sınırlı ve yavaş bir değişme yöntemi değildir, köklü bir değişmedir. Bu yöntemin uygulanması ve başarıya ulaşmasında basın önemli bir işleve sahip olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 1924’te, TBMM ikinci dönem toplanma yılı açılış konuşmasında basın hakkında şunları söylemiştir: “Basının umumi hayatta ve Cumhuriyetin ilerleme ve gelişmesinde sahip olduğu vazifeler yüksektir.

 3. Aynen bidakbi dakika biz sınavda şöyle bir soru çıktı asağıdakılerde hangisi kurtuluş savaşında kurulan iletişim araçlarından biri
  A iradeye milliye
  B yer
  C hakimiyeti milliye
  D anadolu ajansı

 4. 14 eylül 1919 iradei milliue gazetesi
  10 ocak 1920 hakimiyeti milliye
  6 nisan 1920 anadolu ajansı
  7 wkim 1920 ceridei resmiye (resmi gazete) uayımlanmaya başlatı
  gazete TBMM tarafından kuruldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.