10. Telgrafın Telleri Etkinliği

10. Telgrafın Telleri Etkinliği; Kurtuluş Savaşı’nın en önemli iletişim araçlarından birisi hiç şüphesiz ki telgraflardı.

kurtuluş savaşı telgraflarından

 

Yukarıdaki telgrafın, günümüz Türkçesine çevrilmiş hali aşağıda verilmiştir.
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti (Bakanlığı)
Mahreci (çıkış): Erzurum
Numara: 76
Tarih: 10/8/1335 (10 Ağustos 1919)
Suret(Örnek)
Tokat’ta Valiyiesbak (Önceki) Bekir Sami Beyefendi’ye Zatıalileri (Yüce kişi) Şarki (Doğu) Anadolu Müdâfa‘ayıhukûk Cemiyeti Hey‘eti temsiliye (Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan teşkilatlardan birisinin adı) a’zâlığına (üyeliğine) intihâb (seçildiniz) buyruldunuz. Kongre mukarrerâtı (kararı) derdestitakdîmdir (sunulmuştur). Arzıhürmet eyleriz, efendim.

Yukarıda bir örneğini gördüğünüz telgraf, Kurtuluş Savaşı dönemine aittir. Sizce bu dönemde telgrafların ana konusu neler olabilir? Neden?

Kurtuluş savaşı döneminde telgrafı haberleşme için kullanılıyordu. Ulaklarla veya posta teşkilatı ile mektup yollamaktan zamanında çok hızlı bir haberleşme aracıydı. Telgrafların konusu, yukarıdaki örnek telgrafta da olduğu gibi, organizasyon yani görevlendirmeler ve görevden almalar, hızla ulaşması gereken stratejik kararlar olabilir.

Bu iletişim yoluyla Mustafa Kemal Atatürk kimlerle, hangi şartlarda bağlantılar kurmuş olabilir? Örneklendiriniz.

Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesine başladıktan sonra, sık sık telgrafı kullanmış, valilerle, İstanbul’la iletişimi bu şekilde sağlamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.