Maden Mühendisleri Neler Yapar?

Maden Mühendisleri Neler Yapar? Madenlerin yerini ve miktarını belirleyen çeşitli kazı çalışmaları ile madenlere ulaşıp çıkaran, maden üretimi ve madenlerin zenginleştirilmesi ile ilgili çalışan mühendislik dalına maden mühendisliği denir. Bu alanda çalışanlara da maden mühendisi denir. Madenlerin yerin yüzlerce metre derinliklerinden çıkarılmasında ise madenciler görev alır.

Çevrenizde bu mesleği yapan tanıdıklarınız var mı? Bu meslekte çalışanlar başka neler yapar? Araştıralım ve sınıftaki arkadaşlarımızla paylaşalım.

Maden Mühendisliği Görevleri

  • Maden mühendisleri, yerüstü ve yaraltında bulunan maden ve enerji kaynaklarının, çıkarılmaya elverişli olup olmadığını karar verir.
  • Maden yatağının ekonomik olup olmadığına karar verir.
  • Maden tesislerinin, tasarımı, yapım ve işletimini yapar.
  • Maden sahalarının çevresel durumlarını belirleyerek maden sahalarını saptar.
  • Maden yataklarının rezerv durumlarını tespit eder.
  • Madenlerden örnekler alır.
  • Madenin çıkarılması için gerekli yer üstü tesisleri, planlar, tasarlar ve işletir.
  • Maden çıkarımı için gerekli enerji ve su kaynaklarına olan ihtiyacı tespit eder ve maliyetleri hesaplar.
  • Çalışmalarda kullanılacak araç ve gereçleri belirler.
  • Maden ocaklarında her türlü gözetim ve denetimi yapar.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.