Malaparte Kimdir?

İtalyan yazarı Malaparte, (Prato, Floransa, 1898- Roma, 1957).

Asıl adı Kurt Suckert olan Curzio Ma­laparte 1914’de, okuduğu kolejden ay­rılarak Argonne’da Garibaldi lejyonu­na girdi. Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle iki kere örnek asker olarak övgüye layık bulundu; Champagne’da yaralandıktan sonra kendisine savaş nişanı verildi (1918). Bir süre diplomatlık görevinde bulu­nan Malaparte 1921’de, dışişlerindeki görevinden ayrılarak edebiyata yönel­di. 1922’de İtalyan Faşist Partisi’ne yazıldı. Daha sonra kendini akl.ima­ya çalışarak şöyle dedi: “Birçok kişi­nin tersine, ben. faşizme karşı koymak için Mussolini’nin ölmesini bekleme­dim.” 1931’de Avrupa’da Hitler’e karşı yazılmış ilk kitap olan Hükümet Devirme Tekniğim (Technique de Coup d’Etat), 1932’de Bonhomme Lenine’i (Leııin Denen Adam) Paris’te fransızca olarak yayımladı: Alman­ya’da ve İtalya’da yasaklanan bu iki yapıt. Malaparte’nin tutuklanmasına, beş yıl süreyle zorunlu olarak Lipari adalarında kalmasına yol açtı. Bu olaylardan sonra muhabir olarak Fransız cephesine gönderildi. 1941’de yazdığı İl Sole e ciec.o (Güneş Kördür) adlı yapıtı. İkinci Dünya savaşı sıra­sında Mussolini’nin Fransa’ya sataş­ması üzerine İtalya’da ortaya çıkan tek kınama olarak belirdi. Ukrayna. Polonya. Romanya ve Finlandiya cep­helerinde savaş muhabiri olarak Corriere della Sera’ya yazılar gönderdi: Bunlar daha sonraları derlenerek Volga Avrupa’dan Doğar (İl Volga nasce in Europa. 1948) adıyla yayım­landı.

Göçmen olarak Finlandiya’ya ve İs­veç’e giden (1943), ardından İrlan­da’ya geçen ve İkinci Dünya savaşı­nın sonuna kadar İtalyan Direniş Ör­gütü ile Müttefikler arasında irtibat subayı olarak görev yapan Malapar­te Kaputt (1944) adlı yapıtında Avru­pa’nın çöküşünü, savaşın ürkütücülü­ğünü destansı ve yergili bir üslupla derinlemesine işledi. Malaparte’nin anlatı tekniği açısın­dan ustalığını gözler önüne seren Can Pazarı nın (La Pelle. 1949) yanı sıra Du Cole de ehez Proust (Proust’un Semtinden. 1948). Das Kapital (Ser­maye. 1949) adlı iki oyunu. İtalya sev­gisini dile getirdiği Maledetti Toscani (Belalı Toscanalılar. 1956) adlı de­nemesi ve Le Christ interdit (Yasak­lanan İsa. 1950) adlı bir senaryosu vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.