Norman Kingsley Mailer Kimdir?

A.B.D’li yazar Norman Kingsley Mailer (Long Branch, New Jersey, 1923).

Çocukluğu, Brooklyn’de geçen Norman Kingsley Mailer, Harvvard’da uçak mühendisliği öğrenimi görürken (1939-1943) öyküler yazmaya başladı. İkinci Dünya savaşı sırasında asker­liğini denizci olarak yaptı ve Büyük Okyanus’taki savaşlara katıldı. 1948’de coşkulu, tartışmacı ve her çe­şit serüvene hazır bir kişiyi anlattığı ilk romanı Çıplak ve Ölüyü (The Naked and the Dead) yayımladı. 1951’de, komünist casusluğunun karanlık dün­yasına bağlı toplum dışı kalmış birkaç kişinin New York’taki etkinliklerini ve bu yolla kendi siyasal alandaki düşkırıklıklarmı dile getirdiği Barbary Shore adlı yapıtını bastırdı.

The White Negro (Beyaz Zenci, 1958) adlı denemesindeyse “yeni toplum”un bireysel “ben”ini de­rinlemesine incelemeye girişti. İnsan­lık durumunun gerçekliğinden çok, gö­rünümüyle ilgilendi. Zenci gibi davra­nan bir beyaz olan “Beyaz Zenci”nin tek çaresi acı ve sevinçle örülü, için­de bulunulan akıl almaz zamanı yaşa­maktır.

Mailer daha sonra, The Deer Park (Geyik Korusu, 1959) adlı romanında erotik devrimi işledi. Olayın, Kalifor­niya çölünün ortasında, bir mutluluk kentinde geçtiği bu kitapta ayrıca Amerikan karşıtı etkinliklerle ilgili olarak yapılan soruşturmalara karşı tavır aldı ve maccarthyciliğin tehlike­sinden söz etti.

En yaygın çizgi filmlerden ve Rauschenberg’intablolarmdanesinlenerek gerçekleştirdiği, genellikle olumsuz eleştirilere uğrayan romanı Amerikan Rüyasında (An American Dream, 1964) reklam ve filmlerin yarattığı yaygın bir efsaneyi dile getirdi. Yapı­tın kahramanı olan Stephen Rojack cinsellik, ırkçılık, kaygı, şiddet ve kor­ku dolu tipik bir Amerikan dünyasın­da yaşamaktaydı.

Norman Mailer, Why Are W e in Vi­etnam? (Neden Vietnam’dayız?, 1967) adlı yapıtında da radyo ve televizyon­dan esinlenerek geleneksel roman bi­çimlerini yıkmaya çalıştı; modern ede­biyatın temel sorunlarından biri olan dili sarsma olayıyla ilgilendi. Bu ara­da, edebiyatın öbür etkinliklerden yal­nızca biri olduğunu kabul eden Mailer, siyasal gösterilere de katıldı ve bunlardan birini röportaj roman tü­ründeki The Armies of the Night (Ge­ce Orduları, 1968) adlı yapıtında dile getirdi. Daha sonra New York beledi­ye başkanlığına adaylığını koydu. Amerikan duyarlığını değiştiren dev­rimin bilincinde bir yazar olan Mailer, 1971’de de Apollo XH’nin işlevi üstüne Of a Fire on the Moon (Ayda­ki Ateş Üstüne) adlı röportajı yayım­ladı.

Yazarın öbür yapıtları arasında özel­likle şunlar sayılabilir: The Prisoner’ of Sex (Seks Tutsağı, 1971); Marilyn (1973); The Faith of Graffiti (Yazıtla­rın Sadakati, 1974; Mervyn Kurlansky ve John Naar ile birlikte); The Executioner’s Song (Celladın Şarkısı, 1981); Ancient Evenings (Eski Akşam­lar, 1984); Tough Guys Don’t Dance (Sert Erkekler Dans Etmez, 1984); vb.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.