Fransız yazarı ve etnologu Leiris Kimdir?

Fransız yazarı ve etnologu (Paris, 1901- Saint-Hilaire, Essonne, 1990). Gerçeküstücü harekete katıldıktan (1924) sonra Marcel Griaule’un yönettiği Dakar-Cibuti etnografi araştırma­sı topluluğuna katüan Michel Leiris, bu araştırmadan L ’Afrique fantâme (Hayalet Afrika, 1934) başlıklı ilgi çe­kici bir yolculuk güncesiyle döndü. L’Age d’Homme (İnsan Çağı, 1939) ad­lı yapıtmda ele aldığı öz yaşam öyküsüyle, kişiliğiyle bağdaşan bir anlatım biçimine ulaştı. Etkileyici bir üslupla yazılmış bu kitap başyapıtı sayılır.Leiris, “itiraflar”ım La Rbgle de jeu (Oyunun Kuralı) adlı yeni kitabıyla sürdürdü ve bu kitabm, Biffures (1948), Fourbis (1955), Fibrilles (1966), FreleBruit (1976) başlıklı dört cildini otuz yılı aşkm bir süre içinde yazıp yayımladı. Bu arada kurgusu ro­man biçiminde yapılmış uzun bir ger­çeküstü metin (Aurora, 1939) ve bir şi­ir derlemesi (Haut Mal, 1943) bastır­dı. Nuits sans nuit (Gecesiz Geceler, 1961) adlı yapıtmda gerçeküstücülerin etkisiyle düşlerini açıklamaya ça­lıştı.Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezin­deki (C.N.R.S.) görevine bağlı olarak Zenci Afrika sanatlarını estetik ve et­noloji açısından inceledi. Bu alanda Jacqueline Delange ile birlikte Afrique noire: la creationplastique (Ka­ra Afrika: Plastik Yaratım, 1967) yaz­dı. Çağdaş sanat eleştirileri ve çeşitli ya­zıları Brisees (Kırıklar, 1966) adıyla bir araya getirildi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.